Kaj je novega? (46. teden)

NE PREZRI:

Dogodki  v sklopu Svetovnega dneva filozofije, katerega osrednja slovenska prireditev bo potekala v SNG Maribor. Več na:

http://www.danfilozofije.net/aktualnisdf/osrednja-prireditev/

 

*********************************

Študentsko filozofsko društvo

Fotografija osebe Filozofski maraton.

PROGRAM:

PONEDELJEK, 13. 11. 2017

Lara Kren, »SMRT KOT VIR ŽIVLJENJA« (14:40-15:30 v 434)
Urška Baloh, »FILOZOFSKO NARAVNANA MISEL EDVARDA KOCBEKA« (15:30-16:20 v 434)
Dr. Tadej Rifel, »SAMORAZODETJE ŽIVLJENJA: Michel Henry in absolutna fenomenologija življenja« (16:20-17:10 v 434)
Zmago Švajncer Vrečko, »STARODAVNE KONTEMPLATIVNE IN MEDITATIVNE METODE V LUČI NEVROZNANOSTI« (17:10-18:00 v 434)
Robert Kralj, »POJMOVANJE ŽIVLJENJA PRI ROMANU GUARDINIJU IN EDITH STEIN« (18:00-18:50 v 434)
Dr. Nina Petek, »PRAJÑĀPĀRAMITĀHRDAYA: O VITALNI DIALEKTIKI PRAZNINE« (18:50-19:40 v 434)
Dr. Eva Bahovec in Polona Mesec, »FEMINIZEM IN ŽIVLJENJE« (18:50-20:30 v 15)

TOREK, 14. 11. 2017

Dejan Macura, »POJEM ŽIVLJENJA SKOZI EVOLUCIJO ZAVESTI« (15:30-16:20 v 434)
Dr. Borut Cerkovnik, »ŽIVLJENJE KOT PROCES, OSNOVAN NA SEMIOZI« (16:20-17:10 v 426)
Marko Markič,»RAZMEJITEV WITTGENSTEINOVE HERMENEVTIKE ŽIVLJENJSKE PRAKSE IN HEIDEGGERJEVE HERMENEVTIKE TUBITI« (17:10-18:00 v 426)
Nesa Vrečer, »CANGUILHEM IN VITALIZEM V ZNANOSTIH O ŽIVLJENJU« (18:00-18:50 v 426)
Matej Kolenc, »ALTHUSSER IN LACLAU« – predavanje v okviru predmeta ‘Kritična teorija družbe’ (18:50-20:30 v 426)

SREDA, 15. 11. 2017

Dr. Matjaž Potrč, »ÉLAN VITAL IN DEJAVNA FILOZOFIJA PSIHOLOGIJE« (14:40-15:30 v 434)
Jan Simončič, »ZAPISOVANJE NEVARNIH RAZMERIJ KOT AFIRMACIJA ŽIVLJENJA« (15:30-16:20 v 325)
Sara Svati Sharan, »OD SMRTI SUBJEKTA DO POSKUSA FEMINISTIČNE PISAVE« (16:20-17:10 v 325)
Gostujoče predavanje: p. Miran Špelič, OFM, »IZREKI PUŠČAVSKIH OČETOV«, predavanje v okviru predmeta ‘Srednjeveška in renesančna filozofija’ (17:10-18:00 v 434)
Hostel CELICA: Jernej Kaluža, »ÉLAN VITAL: IDEALIZEM VITALIZMA« in Matija Jan, »MED MATERIALIZMOM IN VITALIZMOM«; (19:00-20:00)
POGOSTITEV Z VINOM (NAJEM GALERIJE CELICA DO 21.00)

ČETRTEK, 16. 11. 2017

Dr. Cvetka Toth, »EDVARD KOCBEK – NEIZREKLJIVA JASNA SLAST BIVANJA« (10:30-12:10 v 34)
Miha Javoršek, »KOMEDIJA V TREH DEJANJIH« (13:50-14:40 v 325)
Alenka Ambrož, »ÉLAN VITAL IN POSTKOLONIALNO VPRAŠANJE« (14:40-15:30 v 325)
Dali Regent, »NIETZSCHEJEVA VOLJA DO MOČI: TEORIJA IN UPORABA« (15:30-16:20 v 325)
Maruša Nardoni, »ŽIVLJENJE IN VIDEZ« (16:20-17:10 v 325)
Gaja Lukacs Čufer, »EMPATIJA IN ZRCALNI NEVRONI« (17:10-18:00 v 325)
Eva Virc, »KOMIČNO V ODNOSU DO NEZAVEDNEGA« (18:00-18:50 v 325)
FILMSKI VEČER: ogled filma LA DOLCE VITA (Fellini) (18:50-22:00 v 302)

Več: https://www.facebook.com/events/141438263163877/

 

*************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Človekova minljivost v nasprotju z njegovo vero v duhovno nesmrtnost – mag. Marko Ogris

J.L. David: Sokratova smrt, 1787

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 13. november 2017 ob 17:30

Ljudje bolj ali manj sprejemamo biološko dejstvo postopnega usihanja naših telesno duševnih funkcij. Na drugi strani pa pogosto nezavedno predpostavljamo neko trajno duhovno entiteto (sebstvo, duša, atma, zavest, um, ipd.), ki naj bi kot nedejavno, neminljivo jedro mene samega in najbolj notranji izvor samozavedanja skozi vse življenje ostala istovetna sama s seboj.

Že Platon, podobno kot večina religij v zgodovini, je verjel, da je duša nesmrtna.

Zato se bomo na tokratnem srečanju vprašali, kako so poleg Platona človekovo vero v duhovno nesmrtnost opredelile različne filozofske in religiozne tradicije v zgodovini.

 

**********************************

 

Mestna knjižnica LjubljanaSvetovni etos Slovenije 

95 tez, pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma – dr. Karel Gržan

95 tez, pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma – dr. Karel Gržan

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 13. november 2017 ob 17:30

Nevzdržnost razmer v Cerkvi je pred 500 leti Martina Luthra primorala, da je 31. oktobra 1517 nadškofu Albertu ter škofu v Brandenburgu poslal protestno pismo, ki mu je priložil svojih 95 tez. Njegov poziv Cerkvi, naj se vrne k nauku Svetega pisma, je bil glavni vzrok številnih novosti.

Nevzdržnost današnjih razmer pa je vzrok 95 tez, »pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma«. V njih je poziv, da se odvrnemo od krivičnega in zločinskega hrematizma in obudimo nauk ekonomije, katere temeljno poslanstvo je skrb za dom – poskrbeti za slehernika.

Z avtorjem bo kramljala dr. Manca Košir.

V sodelovanju z gibanjem Sverovni etos Slovenija.

 

*********************************

 

Oddelek za sociologijo FF ULJ

Fotografija osebe Dejan Navodnik.

KJE: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (predavalnica 415)

Oktobrska revolucija velja za pomembnen dogodek v svetovni zgodovini, saj je s seboj prinesla daljnosežne politične, gospodarske in družbene posledice. Ravno zato jo je ob njeni 100-letnici smiselno znova prevpraševati tako z vidika takratnih dogodkov kot z današnjega zornega kota.
Na okrogli mizi bodo svoje prispevke predstavili naslednji govorci:
Tibor Rutar, docent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: Strukturni vzroki ruske revolucije: vojna in zgoščena modernizacija v ancien regimu
Marko Hočevar, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani: 133 dni – pozabljena revolucija na Madžarskem
Gorazd Kovačič, docent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Prevpraševanje pomena revolucije v sodobni družbi

Več: https://www.facebook.com/events/372365596520425/

 

**********************************

 

Modri kot, Zamenjave

Filteratura prvič: Umberto Eco in arhiv

Fotografija osebe Modri kot.
 13. november, 19:00
Modri kot, Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana

Kakšen je modelni bralec arhiva?

Na prvem srečanju bomo poskusili prefiltrirati misel Umberta Eca: natančneje, prefiltrirati odnos med micelijsko enciklopedijo, ki jo Eco opiše v svojem eseju V labirintu, in njegovim konceptom modelnega bralca. Kakšen sploh je modelni bralec arhiva oz. ali nekaj takega kot modelni bralec arhiva sploh lahko obstaja?
Vsebino besedil bomo na začetku tudi na kratko povzeli.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ekipa Filteratura je sestavljena iz zainteresiranih organizatorjev, ki si bo poskušala z branjem in debato o teoretskih, filozofskih in literarnih delih, sama izoblikovati stališče o stanju teorije in literature.
Hočemo torej biti politični v najširšem smislu, kolikor to pomeni biti zmožen prepoznati svoje interese in na podlagi tega graditi pragmatično skupnost, ki naj si prizadeva za njihovo izpolnjevanje.

Na podlagi naših teoretskih zanimanj bomo mesečno pripravljali kratka “predavanja” namenjena razpravi, ki je odprta za vse.

 

********************************************

 

Obštudijci

Družba ne obstaja, zgolj posamezniki – Hana Hawlina

Fotografija osebe Obštudijci.

torek 14.11.2017 ob 18:30

učilnica 5, FFUL, Aškerčeva 2, LJ

Psihologija ima problem z družbo. Njen predmet preučevanja je posameznik, izoliran in brezčasen, v sterilnem laboratoriju. Potem je tu družba, kaotična, vedno spreminjajoča in težko merljiva, kar psihologiji sploh ni všeč, zato se družbenih vprašanj raje izogiba. Jaz pa bom zagovarjala tezo, da psihologija brez upoštevanja družbe ne more biti resna veda o človeškem mišljenju in vedenju ter da se najbolj razburljive stvari dogajajo prav na stičišču: sociokulturni psihologiji.
Skozi zanimiv nabor študij bomo razmišljali, kako nam psihologija lahko pomaga pri razumevanju aktualnih družbenih problemov, kot so politični ekstremizmi, ideološki spopadi in porast rasizma, avtoritarizma, nacionalizma … in še kaj 😉
((Predznanje ni potrebno, nestrinjanje je dobrodošlo.))Predavanje bo vodila Hana Hawlina, družbeno angažirana piflarka, sociokulturna psihologinja, vodja organizacije Tedna možganov in novopečena doktorska asistentka na Univerzi v Neuchâtelu. Magistrirala je na London School of Economics and Political Science (LSE), kjer je postala prva predsednica Psihološkega društva ter dobitnica Himmelweit nagrade za najboljši uspeh. Sodeluje v raziskavah vpliva multikulturnosti in revščine na mišljenje, merjenja kulturne razdalje med državami ter preučevanja odnosa med politično domišljijo in družbenimi spremembami.Predavanju bo sledila še diskusija, v katero boste lepo vabljeni udeleženci predavanja.Obštudijci vas lepo vabimo, da se vidimo v torek 14.11. ob 18:30 uri v učilnici 5 na Filozofski fakulteti!

Se vidimo!

 

***************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Klement Jug in Vladimir Bartol: oboževanje, distanca, mitizacija – dr. Tomo Virk

Klement Jug in Vladimir Bartol: oboževanje, distanca, mitizacija – dr. Tomo Virk

Prizorišče: Slovanska knjižnica

Datum dogodka: torek, 14. november 2017 ob 19:00

Ob počastitvi svetovnega dneva filozofije vabi Slovanska knjižnica na predavanje komparativista dr. Toma Virka o Klementu Jugu in Vladimiru Bartolu.

Vsak tretji četrtek v novembru beležimo svetovni dan filozofije. V Slovanski knjižnici mu posvečamo predavanje o dveh znamenitih slovenskih osebnostih, pisatelju in alpinistu, ki ju je družila filozofija. Klement Jug je v obdobju kratkega poznanstva naredil na Vladimirja Bartola neizbrisen vtis. Predavanje bo orisalo naravo Bartolove fascinacije in tudi delne identifikacije z Jugom, nato pa sledilo razvojni dinamiki njunega odnosa.

 

**********************************

 

 Po skoraj dveh letih v Sloveniji – deportacija?

V torek, 14. novembra 2017 ob 11. uri vas vabimo v Atrij ZRC (Novi trg 2, Ljubljana)na tiskovno konferenco, na kateri vam bodo

Ahmad Shamieh, begunec iz Sirije
Jerneja Turin, Amnesty International Slovenije
Saša Zagorc, izr. prof. dr., Katedra za ustavno pravo
Miha Blažič – N’toko

predstavili zgodbo sirskega begunca, ki je v želji najti varno zatočišče za svojo družino februarja 2016 v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito. Začel se je učiti slovensko, tu stkal prijateljstva in se v tem času izkazal z izjemnimi dosežki za slovensko družbo, a ga je Slovenija uvrstila med prosilce za mednarodno zaščito, ki jih je želela vrniti na Hrvaško, pa četudi so bili v začetku leta 2016 tam le pol ure, ko so vlade organizirale uradne prevoze beguncev na sever. Na njegovem primeru so sodišča EU razčiščevala, kaj natančno naj bi pomenile določbe dublinske uredbe. In navkljub možnosti, da bi Slovenija v duhu solidarnosti, na podlagi diskrecijske klavzule odločala o Ahmadovi prošnji za mednarodno zaščito, je danes vse bolj realna grožnja, da ga slovenske oblasti deportirajo.
Na tiskovni konferenci bo predstavljen tudi do sedaj ne-javni poziv notranjemu ministrstvu, naj prevzame odločanje o Ahmadovi prošnji za mednarodno zaščito, pod katerega se je doslej podpisalo več kot 500 intelektualcev, raziskovalcev, športnikov, kulturnih ustvarjalcev, organizacij in prebivalcev Slovenije. Notranje ministrstvo je dopis prejelo že septembra. Poziv vladi in pristojnim pa ostaja do danes enak: spoznajte Ahmada.

 

**********************************

 

Knjižnica Medvode

Zakaj se zlažemo (Sokratova urica za otroke)

KAJ: Prebrali bomo slikanico Frana Milčinskega Laž in njen ženin, nato pa bomo skupaj razmišljali o tem, kaj sta resnica in laž. Kaj pravzaprav je laž? Kako ugotovimo, da se nekdo laže? Kako vemo, da je nekaj resnično? Ali moramo vedno govoriti resnico, tudi če koga s tem prizadenemo? Delavnica je namenjena otrokom od 4. leta starosti. Delavnico vodi dr. Tanja Pihlar. Vstopnine ni.

KDAJ: 14. 11. 2017 ob 17.00

KJE: Knjižnica Medvode

POVEZAVA: http://www.knjiznica-medvode.si/

 

**********************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Vabljen_a na štiridnevni cikel izobraževanj in delavnic “Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)”, ki bo potekal od srede, 15. 11. 2017, do torka, 21. 11. 2017, na Filozofski fakulteti v Mariboru in v dvorani Gustaf (KC Pekarna). Projekt Rosa še vedno bosa (ker je prekarka) je nadaljevanje lanskoletnega projekta Rosa je bosa, ki si prizadeva za ozaveščenost mladih glede naraščajočih prekarnih (atipičnih) oblik dela in kratenju delavskih pravic.

Atipičnih oblik dela je v Sloveniji že več kot 41 %, povečalo pa se je tudi ustanavljanje s. p.-jev, ki predstavljajo najbolj tvegano in negotovo obliko zaposlitve med mladimi. Tudi glede prve zaposlitve mladih, ki je atipična, smo na prvem mestu v Evropski uniji. Nujno je torej, da se mladi uprejo takšnim negotovim in nestalnim oblikam zaposlitve, saj prekarne oblike dela ne zagotavljajo dostojnih delovnih mest. Mladi morajo ozavestiti, da lahko samo s politično participacijo spreminjajo družbo, ki postaja negotova, razlike med revnimi in bogatimi pa skokovito naraščajo. Priča smo povečanju števila brezposelnih, prekark_cev in revnih zaposlenih – vsesplošnemu slabšanju položaja delavskega razreda, ki v kapitalizmu izgublja priborjene pravice.

Rosa še vedno bosa bo potekala na Filozofski fakulteti v Mariboru, saj se v akademskem prostoru problemov prekarnosti in vse večje brezposelnosti še vedno ne naslavlja, čeprav so negotove oblike zaposlitev po končanem študiju prihodnost večine študentk_ov in realnost mnogih profesoric_jev.

V okviru cikla Rosa še vedno bosa se bo odvil sledeč program:

Delavnica Dostojno vs. prekarno delo / Torek, 15. 11. 2017, 14:00, učilnica 2.22

Delavnica O delavskih pravicah skozi kritično pismenost Četrtek, 16. 11. 2017, 15:00, učilnica 2.19

(Pogovor Raziskovalno in analitsko o delavskih gibanjih Ponedeljek, 20. 11. 2017, 14:00, učilnica 1.5)
(Predavanje Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe Ponedeljek, 21. 11. 2017, 13:00, učilnica 2.21)
(Okrogla miza Glasno o prekarnosti / Torek, 21. 11. 2017, 15:00, učilnica 2.22)
(Forumska gledališka predstava Delovno mesto: novinar / Torek, 21. 11. 2017, 19:30, dvorana Gustaf)

Po forumski gledališki predstavi sledi v dvorani Gustaf še PRESENEČENJE!

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=62834

 

*********************************

 

 Fotografija osebe Knjigarna Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Knjiga Kdo vlada svetu? v 23 ›slikah‹ prikaže zgodovinske korenine in aktualne posledice ameriškega intervencionizma povsod tam, kjer je politika v zadnjih dveh stoletjih prepoznavala strateške politične ali ekonomske prednosti, katerih Američani niso želeli prepuščati drugim – drugim (konkurenčnim) dejavnikom ali preprosto domačinom. Ker pa je svet nadvse raznobarven in je v njem težko totalitarno ohranjati eno sámo linijo hegemonije, ni treba veliko, da se iz začetne odločne in brezkompromisne obrambe ›tekovin‹ brutalnega kapitalizma rojevajo čudna protislovja.
Vprašanje ›kdo vlada svetu‹ je tako v precejšnji meri naslovljeno tudi na intelektualno, humanistično, racionalno ›elito‹ globalne javnosti. Navsezadnje so ›dobro misleče množice‹ tiste, ki v demokratičnih družbah podeljujejo politični mandat ponorelim sociopatom in megalomanom, ki si umišljajo, da prav oni vladajo svetu; če mu že ne morejo povsem, si ga pa vsaj lastijo. A nič več kot to. Pravi ›lastniki‹ bi morali biti namreč tudi dobri gospodarji. Če bi bili globalni hegemoni taki, denimo ne bi izstopali iz podnebnih paktov in zapuščali potomcem uničenega okolja. (založba Modrijan)

Vabljeni na pogovor s prof. ddr. Rudijem Rizmanom in prof. dr. Žigo Vodovnikom. Z njima se bo pogovarjal študent sociologije in novinar Mladine Igor Jurekovič.

Modra soba v 5. nadstropju na FF

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

**********************************

 

Oddelek za filozofijo FF UMB

Vabilo na pogovor z naslovom: Evropa v primežu populizmov – kako se odzvati?

Kdaj? 15. 11. 2017 ob 18.00

Kje? SALON UPORABNIH UMETNOSTI Glavni trg 1, 2000 Maribor, Slovenia

 Tako desni kot levi populizem v Evropi zadobivata nove razsežnosti ter vse večji vpliv. Filozofa, dr. Nenad Miščević in dr. Gorazd Andrejč, bosta skozi analizo populističnega diskurza opozorila na njegove variacije in nove oblike, ter si zastavila naslednji vprašanji: kako prepoznati populistično zlorabo kulturnih in verskih identitet? In še: katero vrsto internacionalizma potrebujemo, da se upremo skrajno desnemu populizmu? Gosta bo uvedel dr. Boris Vezjak.
Dr. Nenad Miščević predava filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Central European University v Budimpešti. Dr. Gorazd Andrejč je doktoriral na Univerzi v Exeterju, predaval na Woolf Institute v Cambridgeu in trenutno gostuje kot raziskovalec na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru.

Vstop prost!

 

************************************

 

Mestna knjižnica Kranj

Nove prakse filozofije, FZO

KAJ: Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru razglasila za svetovni dan filozofije. Na predvečer dneva bo govora o novih praksah filozofije, ki so se razvile na koncu dvajsetega stoletja. V predavanju dr. Marjana Šimenca bodo predstavljene samo nekatere nove prakse filozofije, osrednja pozornost pa bo namenjena filozofskim kavarnam, filozofiji za otroke in filozofskemu svetovanju.

KDAJ: 15. 11. 2017 ob 19.00

KJE: Mestna knjižnica Kranj

POVEZAVA: http://www.mkk.si/

 

*******************************

 

Knjižnica Medvode

Kako spodbujati radovednost majhnih otrok

KAJ: Majhni otroci so neizmerno radovedni in želijo izvedeti, kakšen je naš svet in kako je urejen; zastavljajo nam vprašanja o njih samih, življenju in sožitju z drugimi ljudmi. Nemalokrat nas z osupljivimi zamislimi in nenavadnimi vprašanji presenetijo in spravijo v zadrego. Vabljeni na predavanje Tanje Pihlar, filozofinje in izvajalke programa filozofija za otroke, ki bo govorila o tem, kako se naj odzivamo na njihova vprašanja in jih spodbujamo k samostojnemu razmišljanju. Udeleženci bodo dobili tudi praktične napotke za skupno prebiranje zgodb in razmišljanje. Vstopnine ni.

KDAJ: 15. 11. 2017 ob 19.30

KJE: Knjižnica Medvode

POVEZAVA: http://www.knjiznica-medvode.si/

 

*******************************

Oddelek za filozofijo FF UMBSlovensko filozofsko društvoUNESCO SlovenijaZofijini ljubimci

Poresničnost: med resnico in lažjo

  • Organizator: Oddelek za filozofijo, Slovensko filozofsko društvo, UNESCO, Zofijini ljubimci

Osrednja prireditev letošnjega svetovnega dneva filozofije bo pod naslovom »Poresničnost: med resnico in lažjo« potekala v Mariboru, v Kazinski dvorani SNG Maribor (Slovenska ulica 27), v četrtek, 16. novembra 2017, med 12.00 in 14.00 uro.

Svoja spoznanja na temo poresničnosti in resnice ali laži v filozofiji bodo z nami delili dr. Stojan Pelko, dr. Nenad Miščević, dr. Olga Markič in mag. Mare Štempihar.

Poresničnost: med resnico in lažjo

Danes morda modna razprava o postresničnosti ali poresničnosti bi morala vsakemu filozofu dvigniti obrvi: beseda »post-truth«, ki je lani vznemirila svetovno javnost, vendar zadeva resnico in resničnost, to sta pa imanentno filozofski kategoriji.

Besedo leta po izboru uredništva ugledne založbe Oxford Dictionaries največkrat razumemo v pridevniški obliki kot opis situacije svetovnega političnega trenutka, s katerim smo se soglasno začeli približevati spoznanju, da čustveno obarvana prepričanja povsod zmagujejo nad objektivnimi dejstvi. Da prevladujoče oblikujejo javno mnenje, naše dojemanje sveta in vplivajo na odločitve množic. Sprejemanje političnih in družbenih odločitev naj bi prestopilo bregove razlikovanja med resnico in lažjo, prevaro in zmotnostjo. Čustveno zlagana odzivnost je zmagala nad razumskostjo, prazni relativizem je nadomestil zdravi skepticizem.

Poresničnost, kot bomo slovenili izraz, zato nujno zadeva premislek o vsem, kar jo omogoča. Četudi je mogoče trditi, da se debata v marsičem približuje dobro znanim logikam propagandnih dejanj, političnih manipulacij in laži, marketizaciji družbenega sveta in končno dominaciji oglaševalskih praks, ki vse po vrsti oblikujejo naše dojemanja družbe, sveta in končno nas samih, s tem filozofije še nismo razrešili njenega poslanstva. Nasprotno, na tem mestu bi temeljit filozofski napor najbolj pričakovali. Povezati bi ga morali z dvojim, povzeto na kratko. Prvič, z analizo in razlago logik manipulacij, definiranjem laži in prevar na temelju resnice, za kar še kako potrebujemo filozofska orodja. Drugič, dragocenost filozofskih znanj zadeva tudi drugo plat razprave: resnica meri na prepričanja, ki so resnična. Toda meri tudi na dejstva in stanja stvari v svetu, na to, kar se je v resnici primerilo in je resnično. V tem drugem smislu zadeva recimo tudi razpravo o videzu in čutni ali mentalni prevari, ki nam stojita naproti, da bi stanja v svetu opisali na pravilen in utemeljen način brez nepotrebnih popačitev. Oba filozofska koraka premišljevanj sta videti ne samo legitimna, ampak celo nujna. Nenazadnje so tovrstne analize javnega govora v tesni navezi z nemoralnostjo takšnega početja in predstavo, v kakšni družbi želimo živeti. Skratka, obstaja tudi filozofova dolžnost, da se ukvarja z etičnimi dimenzijami naštetih dilem.

Več na: http://www.danfilozofije.net

 

***********************************

 

Nova akropola

 16. november, 18:00, Tyrševa 7, Maribor. Vstopnina: Vstop prost!
16. november, 18:00, Wolfova ulica 8, LjubljanaVstopnina: Vstop prost!

Kolikokrat se znajdemo v položaju, ko nam je žal, da smo svoj čas zapravili za nepomembne stvari, da nismo prej razumeli, kaj je zares pomembno. Vendar je takrat, ko se tega zavemo, običajno že prepozno. Takrat tistega časa ni več in ne moremo ga več vrniti …

Ves trud, ki ga vlagamo, je nesmiseln, če nimamo jasnega cilja o tem, kaj gradimo in kaj želimo doseči. Naše  življenje mora biti nenehna pot napredovanja, ne pa neprestano vračanje na začetek s tisočerimi novimi poskusi, ki so le sami sebi namen in s katerimi ne bomo dosegli ničesar pomembnejšega.

Ta osnovna vprašanja o smislu in svoji vlogi v življenju si predvsem postavljajo številni mladi. To je naravno in tudi prav, saj je o tem treba začeti razmišljati čim prej. Sedaj, ko imamo še veliko energije, ko imamo vso pot še pred sabo, sedaj se je treba vprašati, sedaj je treba raziskati misterij življenja.

Želja po razumevanju sebe in sveta izhaja iz notranje filozofske vneme, ki nam pomaga pravilno stopati po poti.

Filozofija ni abstrakcija, temveč iskanje modrosti in naša popotniška palica. V podporo nam je v življenju in za življenje.

Ob svetovnem dnevu filozofije vas tako vabimo na predavanje z naslovom:
Ali veš … Kdo si? Zakaj si? Kam greš?

Na njem bomo govorili o tem, kako poiskati odgovore na ta osnovna, a po svojem bistvu vseeno zahtevna vprašanja.

################################