NUJNO: Pravila sodelovanja na forumu

Tukaj lahko pustite obvestilo o filozofskem dogodku za posebno objavo na prvi strani

Moderatorji: cato minissimusRomanHinko_GnitoBlaiseInženir

Uporabniški avatar
Gemini
Hrenoljub™
Prispevkov: 315
Pridružen: 06.06.04 21:42:23

NUJNO: Pravila sodelovanja na forumu

OdgovorNapisal/-a Gemini » 26.09.04 20:05:25

1. UVOD

Uporaba foruma je enostavna in v njem lahko sodelujete vsi, ki bi se radi mimo šolskih institucij vključili v svet filozofije in filozofiranja, ustvarjali trdne argumente, povedali svoja mnenja in prispevali h kulturi dialoga. Filozofski forum ne pripada nobeni idejno ideološki usmeritvi, filozofski šoli, religioznemu nazoru,…, ali mnenju posameznika, pač pa je postavljen z namenom, da sooči vsa mnenja iskalcev resnice.

Če ste na forumu prvič in vam ni ravno jasno, kako sodelovati, najprej opazujte dogajanje in hitro se boste vključili. Forum je odprt za vse, vseeno pa vam svetujemo, da, preden objavite svoje besedilo, si vzamete čas, saj smo na tem forumu res zahtevni bralci . Z enim kvalitetno napisanim sporočilom lahko pokvarite večer pred televizijo številnim udeležencem foruma, z desetimi slabimi sporočili pa jih spravite v slabo voljo.

Pridružujemo si pravico kadarkoli po potrebi spremeniti dotična pravila, t.j. dodajanje, brisanje in urejevanje določil in pravil.

2. OSNOVNI POJMI:

forum – javno mesto, kjer se ljudje zbirajo, izmenjujejo mnenja ter ideje
filozofski forum – javno mesto izmenjave filozofskih idej in življenjskih spoznanj filozofskega pomena
rubrika – sklop izbic s podobno vsebino
izbica – prostor, kjer se nahajajo teme
tema – odprt prostor za pisno filozofsko diskusijo
argument - postopek sklepanja, kjer iz premis izpeljemo zaključek
čuvarji – moderatorji, administrator


3. OSEBJE FORUMA

ustanovitelji foruma – Vidika, Gemini, Hinko_Gnito
administrator: Gemini
moderatorji: Hinko_Gnito, Mojcka, Notorius_BIG, Krakrarjev, Roman

čuvarji – sestavljajo jih moderatorji in administrator. Vsem moderatorjem so za upravljanje foruma dostopne vse izbice in vsebine razen področja iz administratorskih zadev. Moderatorji na filozofskem forumu uživajo pravice, ki se uvrščajo na ostalih forumih pod supermoderatorske pravice, razen če administrator (BOG I BATINA foruma) določi drugače.

člani filozofskega foruma: vsi prijavljeni uporabniki
gosti – neprijavljeni uporabniki foruma


4. CILJI FORUMA

Filozofski forum je v prvi vrsti namenjen vsem, ki se ne-, pol- ali polno profesionalno ukvarjajo s filozofijo, ter vsem, ki imajo takšne ali drugačne opravke s filanjem Zof. Splošni cilji filozofskega foruma Filozofi, ki jih zastopajo ustanovitelji foruma, so:

- spodbujanje ustvarjalnega razmisleka o temeljnih vprašanjih človeka in svéta, družbe in narave;
- razvijanje samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter odgovornega ravnanja;
- razvijanje zmožnosti uporabe logičnoanalitičnih metod argumentcije, tvorjenja razumljivih definicij in razlag;
- razvijanje zmožnosti prepoznavanja logičnih zmot v postopku argumentacije in ideoloških predsodkov v vsebini sporočil;
- posredovaje znanja iz zgodovine filozofije in posameznih filozofskih disciplin ter sledenje aktualnim trendom v filozofiji v svétu in slovenskemu družbenokulturnemu prostoru;
- seznanjanje z ne-evropskimi filozofijami in razvijanje zavesti o kulturni pestrosti in drugačnosti;
- razvijanje in ohranjaje lastne kulturne tradicije in knjižne norme slovenskega knjižnega jezika;
- seznanjanje s filozofskimi strokovnimi govori in razvijanje zmožnosti samostojne uporabe uveljavljenih filozofskih strokovnih izrazov v sporočanju v filozofiji;
- zagotavljanje dodatne pomoči pri samostojnem filozofskem delu za dijake z izbirnim predmetom filozofije na maturi;
- izmenjava informacij o študiju filozofije študentov filozofije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ter slovenskih študentov filozofije, ki študirajo v tujini.


Za dosego ciljev foruma, smo sprejeli določila in pravila. Določila zahtevajo odgovorno ravnanje pri oblikovanju filozofskega foruma, ki je forum vseh njegovih uporabnikov. Pravila določajo naravo motečih kršitev in ukrepe proti kršiteljem, ki forum izrabljajo v lastno zabavo in ovirajo ustvarjalno delo ostalih udeležencev.


5. DOLOČILA:

D.01) Cilji foruma
Slovenski filozofski forum skrbi za uresničevanje ciljev foruma. K vsaki izbici se lahko v posebni temi (sticky) določijo posebni cilji in pogoji uporabe v dani temi.

D.02) Članstvo
Včlanitev v e-skupnost filozofskega foruma mislec.net je brezplačna in prostovoljna. Za sodelovanje na forumu se je potrebno prijaviti.

D.03) Avtorstvo prispevkov
Ekipa čuvarjev foruma (administrator in moderatorji) za vsebino sporočil članov in gostov foruma ne odgovarja. Sporočila objavljena na forumu niso avtorsko zaščitena. Če mislite, da obstaja možnost, da bi z vašo objavo prišlo do kršitev avtorskih pravic, raje ne objavljajte, ali pa se pred objavo posvetujte s svojim zdravnikom, župnikom ali avtomatom za kavo.

D.04) Vsebina sporočil
Udeleženci foruma so polno odgovorni za vsebino objavljenih sporočil. Opozarjanje na pravilno normo slovenskega knjižnega jezika (zborni in pogovorni jezik), na nepravilnosti v sklepanju, na osnovne logične zmote, na nejasne opredelitve pojmov in problemov je delo vseh uporabnikov filozofskega foruma.

D.05) Pomoč
Za pomoč in ob nejasnostih se lahko obrnete na čuvarje ali svojo "težavo" objavite v za to namenjenemu tematskem sklopu ali pa pošljete sporočilo kateremu od čuvarjev, ki bo skušal pomagati rešiti težave v skladu s pravili in določili foruma.

D.06) Čuvarji
"Delo" čuvarjev je, da vodijo argumentirane razprave, jih pravilno usmerjajo, odpirajo nove teme in ukrepajo ob morebitnih kršitvah. Čuvarji opozarjajo uporabnike na nepravilnosti in jim pomagajo pri načinu pisanja. Čuvar si pridržuje pravico, da odstrani ali premakne sporočila, za katera meni, da so neprimerna in ne upoštevajo pravil ali pa resneje kršijo določila. Moderatorje, ki jih več kot tri mesece ni na spregled in ki prekoračijo svoja pooblastila, administrator foruma na pobudo ostalih moderatorjev ali najmanj dvanajstih članov foruma, razreši.

D.07) Diskriminacija
Žaljenja in pozivanja k nestrpnosti do drugih narodnostnih manjšin, nacij, ras, spola in verskih skupin ali sploh žaljenja drugih uporabnikov portala, tu ne bomo trpeli in bomo temu primerno ukrepali.

D.08 ) Iskanje
Obiskovalcem svetujemo, da pri odpiranju tem uporabljajo naslove, ki se navezujejo na sporočilo v temi. Pregledovanje vsake teme, ali morda vsebuje iskano informacijo, je dolgotrajen postopek, in to lahko izboljšamo s pametno izbranimi naslovi.

D.09) Slike
Obiskovalce pozivamo, da v svoja sporočila ne dodajajo prevelikih slik.

D.10) Mirovanje teme
Uporabnike prosimo, da, če opazite sporno sporočilo ali temo, ki ni v skladu s kakim členom v teh pravilih, opozorijo čuvarje foruma in do ukrepanja čuvarjev ohranite temo v mirovanju.

D.11) Zgrešena tema
V primeru, da tema zaide iz naslovnega sporočila (off-topic), jo čuvar lahko razdeli in iz sporočil, ki se ne skladajo z odprto temo, naredi novo temo, jo smiselno poimenuje in napiše uvodnik z razlogi za razdelitev.

D.12) Modra barva
Prosimo, da za pisanje sporočil ne uporabljate
svetlo modre barve.

D.13) Zlorabe
Zlorabljanje napak našega strežnika ter posledično vdor vanj se kaznuje po pravnem postopku. IP vsakega obiskovalca se beleži. Čeprav vsake toliko časa ustvarimo lastne varnostne kopije, obiskovalcem foruma svetujemo, da si teme, ki so jim zanimive, sproti hranijo.6. PRAVILA

P.01) Nove teme
Objavljanje enake teme v več forumih je nezaželeno in prepovedano. Ob odpiranju nove teme se prepričajte, da le ta še ne obstaja in jo objavite v primernem sklopu.
Ukrep: zaklep nove teme in preusmeritev povezave na starejšo temo z identičnim problemom. Sporočila iz pritožb na izbris podvojene teme bodo izbrisana.

P.02) Naslov teme
Naslov postavljene teme mora biti smiseln in vsebinsko v skladu z vsebino same teme (primeri nepravilnega naslova: "Vprašanje", "Problem", "???"...). Naslov mora biti ustrezen potrebam iskanju informacij.
Zaželeno je, da v novo odprti temi postavljeno problemsko vprašanje, ker je ta način postavljanja vprašanj primeren za soočanje argumentov ZA ali PROTI.
Ukrep: nesmiselno poimenovano temo čuvarji preimenujejo po lastnem preudarku.

P.03) Objavljanje tem
Ne objavljajte tem v neustreznih forumih. Če ne veste, kam bi novo temo vtaknili, jo objavite v kategorijo, ki je vsebini teme najbližje.
Ukrep: tema bo prestavljena v ustrezno izbico.

P.04) Zaporedna sporočila
Prepovedana je oddaja več zaporednih sporočil brez vmesnega odgovora drugih obiskovalcev. Če pod vašim zadnjim sporočilom ni odgovora, uporabite možnost popravljanja sporočila (edit) in dodajte želeno vsebino.
Ukrep: premaknitev ali pa izbris sporočil, kolikor le ta služijo oglaševanju ne-filozofskih spletnih strani.

P.05) Jezik
Pišite v pogovorni ali zborni obliki knjižne norme slovenskega jezika oziroma tako, da vas bomo vsi razumeli: od moje matere pa do akademikov SAZU. Kategorija English Debates je namenjena razpravljanju samo in samo v angleščini. Če so sporočila v temah objavljena v katerem od tujih jezikov, imajo člani pravico do prevoda :!: iz tujega jezika v slovenščino in pravico do prevoda posameznih filozofskih strokovnih izrazov. Prêvod zagotovi avtor sporočila.

Ukrep: sporočila, napisana v pretiranem slengu, slongleščini ali narečju ter sporočila, napisana v slovenščini v English debates, bodo izbrisana ali premaknjena ustrezno izbico.

P.06) Oglaševanje
Prepovedano je kakršnokoli komercialno oglaševanje v forumih ali podpisu brez predhodnega dogovora z administratorjem. Povezave v podpisih do javnih zavodov in društev ter do drugih forumov, ki spodbujajo kritično in filozofsko razmišljanje, ne bodo sankcionirane.
Ukrep: brisanje ali preurejanje sporočila. Kolikor gre izključno za oglaševanje www strani s pornografsko vsebino ali izrazito komercialne strani, sledi izbris uporabnika.

P.07) Žaljenje
Prepovedano je zavedno in namerno žaljenje uporabnikov in čuvarjev foruma. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja; če se z njim ne strinjate, to izrazite z argumentirano repliko. Argumentiran komentar z zdravo mero cinizma, ki se lahko razume kot žalitev, bo v večini primerov toleriran.
Če uporabnik smatra, da ga je drug uporabnik užalil s sporočilom, TAKOJ obvesti enega od čuvarjev foruma. Dolžnost čuvarja je, da temo ali sporočilo z žaljivo vsebino prestavi v izbico 'osebje foruma', kjer bo pred ukrepanjem na vpogled ostalim čuvarjem foruma.

Ukrep: brisanje ali preurejanje sporočila. Kolikor gre za kršitev hujše narave - za sporočila, ki vidno spodbujajo k nestrpnosti in žaljenju drugih uporabnikov – se izreče najstrožji ukrep: izključitev.

P.08 ) Ircanje in enovrstičnice
Prepovedano je ircanje v temah - filozofski forum je namenjen izmenjavi filozofskih in ustvarjalnemu razvijanju lastnega mišljenja ne pa odgovorom v stilu "Kako si?", "Kaj filaš", smajli fejs, LOL, HAHAHA, Jaz tudi itd.
Skratka, izogibajte se enovrstičnim odgovorom.
Ukrep: brisanje sporočila. Ob ponavljanju kršitev iz P.08 sledi izbris uporabnika.

P.09) Nabijanje
Prepovedano je "nabijanje" sporočil in puščanje "SPAM" sporočil!
Sem spadajo: masovno pošiljanje sporočil, masovno postavljanje tem, masovno uporabljanje ZS funkcije. Pod to točko spada tudi citiranje (quotanje) v nedogled - poznano kot delanje novoletne jelke ali piramide.
Ukrep: brisanje ali preurejanje sporočila.

P.10) Zahajanje s teme
V razpravah se ne oddaljujemo bistveno od izhodiščnega problema, kolikor se vsebinsko ne prekriva . Vsebina dodanih sporočil se mora prekrivati z izhodiščnim problemom in primernosti rubrike, v kateri je tema objavljena. Rdeča nit izhodiščnega sporočila mora biti vedno opazna. Tako npr. v razpravi o dokazovanju Boga ne moremo začeti filozofskega problema o bistvu modernega kapitalizma. V ta namen objavimo sporočilo v novi temi ali pa v kateri od že odprtih tem.
Ukrep: preurejanje ali izbris sporočila. Če se razprava bistveno oddalji od problemskega vprašanja zastavljenega v izhodišču teme, čuvar sporočila, ki nimajo vsebinske povezave z izhodiščnim problemom, izloči iz teme. Sporočila, ki se bistveno oddaljujejo od teme, čuvar izbriše, ali pa jih na zahtevo pisca vrne nazaj piscu. Po lastni presoji pa lahko iz sporočil, ki se oddaljujejo od problema zastavljenega v izhodišču, ustvari novo temo in jo objavi v primerni izbi.

P.11) Citiranje
Citiramo samo tisti problem, na katerega želimo odgovoriti, ne pa celotnega prispevka. Prav tako skrbno pazimo na obliko citiranja.
Ukrep: krajšanje citiranega besedila na dolžino, ki ustreza danemu odgovoru.

P.12) Kletvice
Uporaba kletvic in vulgarizmov ne sodi na filozofski forum, razen kolikor niso predmet filozofske razprave.
Ukrep: kletvice in vulgarizmi, ki bodo žalili druge uporabnike foruma, bodo izbrisani ali pa prevedeni v filozofsko strokovno terminologijo.

P.13) Smeški
Prepovedana je pretirana uporaba emotkov/smeškov, klicajev, vprašajev, itd. Čim manj jih je, tem bolje.
Ukrep: brisanje ali preurejanje sporočila.

P.14) Velikost črk
Prepovedana je pretirana uporaba VELIKIH črk (kričanje) oz MALIH (ne berljivih) in različnih barv.
Pretirana uporaba pomeni več kot 10% VELIKIH črk.
Ukrep: brisanje ali preurejanje sporočila.

P.15) Imena
Ukrep: V primeru uporabe več uporabniških imen administrator izreka trajno prepoved (BAN) novega uporabniškega imena.

P.16) Ažurnost
Če vidite, da pride do katerih od zgornjih kršitev, ste dolžni obvestiti čuvarja preko zasebnega sporočila (ZS). Če smatrate, da gre za kršitev hujše narave, raje obvestite vodnika črede (administratorja).
Ukrep: javni opomin, ki velja vsem udeležencem.

P.17) Brisanje in preurejanje lastnih sporočil
Prepovedano je brisati in preurejati sporočila, če temu sporočilu sledi katerokoli drugo sporočilo. Slovnične napake lahko popravljate, vendar ne tako, da bi vaš poseg vplival na celoten potek razprave in ga spreminjal.
Ukrep: javni opomin piscu, ki je namerno spreminjal spročilo. Če s svojim početjem nadaljuje, sledi ban.

P.18 )Obvestilo o ukrepanju
Moderator je dolžan obvestiti o ukrepu zoper uporabnika foruma le ob prvi kršitvi pravil, ne pa za vsak nadaljnji ukrep, ki ga uporabi proti isti osebi. Uporabnik foruma se lahko v vsakem primeru pritoži administratorju, ki bo ukrepal v skladu s svojo vestjo in pravili foruma.


8. UKREPI IN KAZNI

Ukrepi za zagotavljanje kvalitetnega filozofskega foruma so del čuvarjevih dolžnosti.
Kadar pa prihaja do kršitev pravil prepogosto ali z namenom, da kršitelj pravil izziva in provocira, se določijo kazni. Kazen je samo ena: trajna prepoved sodelovanja na forumu (ban), ki jo lahko izreče samo administrator. Če administrator smatra, da so prišle zadeve tako daleč, da kršitelj ovira in izničuje prizadevanja kvalitetnega in ustvarjalnega delovanja foruma, kršitelja najprej preko zasebnega sporočila opomni na posledice njegovega delovanja (izključitev).

Moderator opozori administratorja, če prihaja do prepogoste kršitve pravil in poda predlog ukrepanja administratorju, ki se mora pred izključitvijo kršitelja posvetovati z ostalimi moderatorji in pridobiti mnenje večine.

Kazen kršitelju se objavi v posebej odprti temi v kategoriji Predlogi, kritike, pomoč.

*********************************************************


Za ta seznam pravil se lahko zahvalite Hinkotu, ki se je potrudil pri sestavljanju. Jaz nameravam tiho popravljati očitne napake, s tistimi, ki pa ne bodo upoštevali pravil in drugih članov, pa ne mislim preveč komplicirati. Navsezadnje moj glas šteje 51 %. Fear me.
Kakor koli, hkrati sem prepričan, da ste tule včlanjeni prav fini müsleci, zato problemov ne pričakujem in vam želim zanimivo sodelovanje v upanju, da se vsi skupaj kaj naučimo.


******************************************************

Komentarji, razlage, vprašanja :arrow: tu.

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov