Kaj se dogaja? (42. teden)

Prof. Bóasdóttir pa bo v sredo, 18. 10. 2017, ob 18.00 v kulturnem centru Kult3000 na Metelkovi ulici imela še predavanje, naslovljeno »Seksualnost in feminizem«.Priponka.

**********************************

ZRC SAZU

Protestantska etika: naslednjih 500 let /Simpozij

17. oktober 2017 ob 10:00

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
Spoštovane in spoštovani!

V sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Slovensko-švedskim društvom vas 17. oktobra 2017 vabimo na odprti simpozij z naslovom Protestantska etika: naslednjih 500 let.

Uvodna razmišljanja bodo prispevali evangeličanski škof, gospod Geza Filo, sociolog prof. dr. Frane Adam, slavist prof. dr. Kozma Ahačič, evangeličanski duhovnik gospod Leon Novak in prof. dr. Oto Luthar.

Po uvodnem simpozijskem delu, ki se bo začel ob 10. uri v Prešernovi dvorani SAZU na Novem trgu 4, bo srečanje organizirano kot pogovor o pomenu protestantske etike danes.

Prijazno vabljeni!

 

*****************************

Cankarjev dom

PRVI KAMEN

Jaz, gejevski duhovnik, in moj upor proti hinavščini Cerkve

Pogovor ob izidu knjige Prvi kamen Krzysztofa Charamse

17. okt. 19:00, Kosovelova dvorana CD

Povezovala bo novinarka Mojca Širok.

Krzysztof Charamsa je bil rojen leta 1972 v poljskem mestu Gdynia. Študiral je filozofijo, teologijo in bioetiko na Poljskem, v Švici in Italiji. Doktoriral je na papeški univerzi Gregoriana in pozneje tam poučeval; teologijo je predaval tudi na papeški visoki šoli Regina Apostolorum v Rimu. Služboval je kot tajnik mednarodne teološke komisije in prelat Kongregacije za nauk vere, najpomembnejšega vatikanskega urada, ki skrbi za doktrino Rimskokatoliške cerkve.

Oktobra 2015 je na tiskovni konferenci javno oznanil svojo istospolno usmerjenost. Takoj je bil razrešen duhovniške službe in odpuščen z delovnih mest, na katerih je delal. V knjigi Prvi kamen opisuje življenje duhovnika in grenke izkušnje, ki so ga privedle do izpovedi osebne resnice.
Pričevanje, kakršnega še ni bilo: visoki uradnik Vatikana sklene prekiniti tisočletni molk in razkriti brezčutno, zahrbtno obličje Cerkve.

V italijanskem jeziku, za prevod bo poskrbljeno.

 

*****************************

 

ZRC SAZU

Spoštovane, spoštovani,

vabimo vas na posvet ob predstavitvi prevoda zadnjih predavanj Theodorja W. Adorna, zbranih v knjigi Uvod v sociologijo (Zalozba Sophia, 2016), v torek, 17. oktobra, ob 18. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Nastopili bodo Rok Benčin, raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, ki bo govoril o Adornovi estetski teoriji, Jože Vogrinc, predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki bo predstavil recepcijo Adorna v kulturnih študijah in sociologiji kulture, ter Primož Krašovec, prav tako predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki se bo ukvarjal z aktualnostjo Adornove teorije (fašistične) propagande.

Uvod v sociologijo ima v Adornovem opusu posebno mesto, saj gre za njegova zadnja predavanja na Inštitutu za družbena raziskovanja leta 1968, ki so v pisni obliki postala dostopna šele pred kratkim. V njih razbiramo nemirno politično atmosfero tedanjega časa in osrednje teoretsko zanimanje poznega Adorna – kritiko pozitivizma v družbeni teoriji in raziskavo Marxove teorije fetišizma. Poleg tega vsebujejo natančno kritično branje socioloških klasikov, kot sta Max Weber in Talcott Parsons. Gre za verjetno najboljši izmed vseh uvodov v sociologijo, saj postavlja Adorno odločitev za študij sociologije na širše družbene temelje ter v kritiko izobraževalnega sistema. Knjiga je zanimiva tudi za vse, ki se drugače ne ukvarjajo s sociologijo, pomeni kompleksno začetno vstopno točko v Adornov opus in podlago za razumevanje klasičnih poznih Adornovih del, kot je Negativna dialektika.

Posvetu bo sledila javna razprava.
Vabljeni!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dogodek organizira knjigarna Azil Knjigarna v sodelovanju z založbo Založba Sophia
Dogodek in izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Na posvetu ter med 16. in 25. oktobrom bodo Uvod v sociologijo in druge izbrane izdaje Založbe Sophia na voljo po akcijskih cenah tudi v Knjigarni AZIL.

 

******************************

 

Mirovni inštitut

Modeli politik s področja spolov, prostitucija in politika vednosti

Predavanje
19. oktober 2017, 16:00 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Carol Harrington, School of Social and Cultural Studies, Victoria University.

Carol Harrington, School of Social and Cultural Studies, Victoria University.

Vabimo na predavanje dr. Carol Harrington z naslovom Gender Policy Models, Prostitution and the Politics of Knowledge, ki bo v četrtek, 19. oktobra ob 16. uri v predavalnici 6 na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Nova Zelandija in Švedska obe razglašata inovativne pristope v oblikovanju politik s področja prostitucije: dekriminalizacija na Novi Zelandiji in kriminalizacija strank, ne pa tudi seksualnih delavk in delavcev na Švedskem. Predavanje bo preučilo kontraste v védenju, na katerem se utemeljujejo omenjene različne politike. Predstavilo bo analizo, kako te politike zrcalijo širše normiranje ustreznosti spolnega in seksualnega vedenja v skladu z OECD (Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj), s posebnim poudarkom na razumevanju, zakaj je t. i. »švedski model« v Evropi politično tako privlačen. Izpostavljeni bodo tudi učinki, ki jih imajo različne politike na spolne norme in na življenje seksualnih delavk in delavcev.

O predavateljici:
Carol Harrington je predavateljica na School of Social and Cultural Studies, Victoria University v Wellingtonu na Novi Zelandiji. V letih 1998˗2007 je predavala na CEU, na katedri za politične vede. Ukvarja se z raziskovanjem politik nasilja nad ženskami, seksualnega nasilja in seksualnega dela. Predava sociologijo nasilja, seksualnosti in režimov države blaginje v primerjalni perspektivi. Poleg knjige Politicization of Sexual Violence from Abolitionism to Peacekeeping (Ashgate 2010) je objavila članke o politiki boja proti trgovanju z ljudmi za namene seksualnega izkoriščanja v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, o vlogi védenja s področja spola v okviru mirovnih operacij ter o politikah seksualnega dela v Vzhodnem Timorju, Veliki Britaniji, na Švedskem in Novi Zelandiji.

Predavanje, ki poteka v okviru predmeta Sociologija spolnosti na magistrskem programu Sociologija na Fakulteti za družbene vede, je organizirano v sodelovanju z Mirovnim inštitutom.

 

*******************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Rosina šola delavskih pravic za mlade

V okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade« te vabimo na predavanje »Osnovni pojmi za razumevanje družbe«, ki bo potekalo v četrtek, 19. 10. 2017, ob 18:00 na Tretji gimnaziji (učilnica 30).

Namen predavanja je predstaviti več glavnih splošnih vidikov dobre sociološke razlage raznovrstnih družbenih pojavov. Med te vidike spadata predvsem (a) predpostavka, da dobra sociološka razlaga združuje vzročno pojasnjevanje z opisnim razumevanjem, in (b) iskanje »mikrotemeljev« makrodružbenih pojavov, tj. iskanje povezave med dvema makrodružbenima pojavoma na mikroravni človeških akterjev in njihovih odnosov. Prek različnih primerov zanimivih družbenih pojavov, predvsem slavnih revolucij in kapitalističnega ekonomskega razvoja, bom pokazal, zakaj sta ta vidika tako pomembna in kaj sploh konkretneje pomenita.

IZVAJALEC: doc. dr. Tibor Rutar, politolog in sociolog, predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

Pekarna Magdalenske mreže že tretjo leto organizira cikel izobraževanj in delavnic v okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade, ki se bodo odvijale od konca septembra pa vse do začetka decembra na treh različnih lokacijah:Tretja gimnazija, Filozofska fakultetia v Mariboru in Pekarna Magdalenske mreže. Namen Rosine šole delavskih pravic za mlade je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi.

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=62072

 

*******************************


Mestna knjižnica Ljubljana

Življenje in delo reformatorjev. 2. Jean Kalvin, grešnik v rokah vsemogočnega Boga – Kingsley Box

Življenje in delo reformatorjev. 2. Jean Kalvin, grešnik v rokah vsemogočnega Boga – Kingsley Box

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: sreda, 18. oktober 2017 ob 19:30

Z drugimi reformatorji 16. stoletja, je francoski reformator Jean Kalvin na novo odkril Sveto pismo in se potrudil, da bi uskladil svoje življenje, celo Švicarsko mesto Ženevo, svojo ljubljeno Francijo in ves svet, z Božjo besedo.

To odkritje je vodilo k mnogim spremembam v pogledu na človeka, kot upornega grešnika, na Boga pa kot vsemogočnega in milostnega, ki želi deliti svojo radostno odrešitev s celim svetom po veri v njegovega sina Jezusa. Ob človeškem nenehnem iskanju veselja življenja v mnogih stvareh, bomo osvetlili tudi Kalvinovo rešitev tega iskanja.

Dogodek spada v sklop štirih predavanj ob 500 letnici reformacije. V sklopu se med drugim tudi sprašujemo, kako nas reformatorji s svojo ustvarjalnostnjo, odločnostjo in vizionarskim delovanjem nagovarjajo še danes, po petih stoletjih. Pobližje bomo spregovorili o nekaterih pomembnejših reformatorjih, ki so s svojo vztrajnostjo, sposobnostjo predvsem pa srčnostjo bogato prispevali k duhovni dediščini nas Slovencev.

V sodelovanju Reformirano evangelijsko cerkvijo.

 

*******************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Sarajevska Hagada: biser judovske dediščine med pozabo in spominom – dr. Marjan Toš

Sarajevska Hagada: biser judovske dediščine med pozabo in spominom – dr. Marjan Toš

Prizorišče: Slovanska knjižnica

Datum dogodka: četrtek, 19. oktober 2017 ob 19:00

Ob razstavi Slovanske knjižnice Skrajnosti – od oblike do simbola vabimo na predavanje o Sarajevski Hagadi, izjemni knjižni dragocenosti, ki jo na razstavi predstavljamo v njeni miniaturni repliki in faksimilu s prevodom in razlago.
Sarajevska Hagada, ki jo hrani Narodni muzej v Sarajevu, velja za najdragocenejši srednjeveški iluminirani rokopis, kar jih najdemo na Balkanskem polotoku – zaklad, kakršnih premore malo svetovnih muzejev in je obenem zagotovo v samem vrhu svetovne judovske dediščine. Okrog dragocenega rokopisa, ki je iz srednjeveške Španije pripotoval do sarajevske judovske skupnosti, kjer so ga za javnost odkrili in ovrednotili šele na prelomu prejšnjega stoletja, se je spletlo mnogo zgodb. O njih in varovanju te velike knjižne dragocenosti nam bo spregovoril muzejski svetovalec dr. Marjan Toš, tudi glavni koordinator mariborske razstave o Sarajevski Hagadiv letu Evropske prestolnice kulture (2012).
##################################