Wikiprojekt Filozofija

V želji po čim več kakovostnih člankov o filozofih in filozofiji sem na Wikipediji odprl projektno stran, ki jo lahko učitelji in dijaki filozofije uporabijo v primeru kakšnih seminarskih nalog. Skozi dijaška in študentska leta skorajda ne pustimo kakšne intelektualne sledi, na Wikipediji napisan in objavljen članek pa je priložnost za to.
Cilj pa je pritegniti čim širši nabor sodelujočih šol, kjer je v programu filozofija. V šolskem letu 2014/15 lotili dijaki 3. letnika Gimnazije Bežigrad (GimB) pod mentorstvom profesorja Janija Kovačiča. Če bo k projektu poleg GimB v novem šolskem letu 2015/16 pripravljena pristopiti še katera od gimnazij ali filozofskih študentskih skupin, toliko bolje.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija

Kaj se dogaja ? (od 20.9. do 2.10.2016)

Nasilje pod masko – dr. Dragan Petrovec

Nasilje pod masko – dr. Dragan Petrovec

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 26. september 2016 ob 18:00 

Kdaj zlo vnaprej prepoznamo, kdaj ga najprej zaslutimo? So to značilnosti posameznih ljudi, ki nam vzbudijo zlo slutnjo? Je to njihov zunanji videz ali njihovo vedenje? Je človek načeloma dober, ki le ob nekaterih priložnostih v življenju dela zlo, sicer pa je prijazen sosed, ki ima rad otroke in sodeluje v dobrodelni organizaciji?

Dr. Dragan Petrovec bo predstavil svojo knjigo Nasilje pod masko, ki je leta 2015 izšla pri založbi Sanje.

Dragan Petrovec je pravnik, profesor, pisatelj in avtor raziskav, v slovenski in mednarodni znanstveni javnosti najgloblje priznani strokovnjak na področju izvrševanja kazni, še posebej kazni zapora.

Kaj se dogaja ? (od 19.9. do 25.9.2016)

Mestna knjižnica Ljubljana

Blagostanje – ddr. Dušan Rutar

Blagostanje – ddr. Dušan Rutar

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 19. september 2016 ob 18:00

Predavatelj bo definiral človeško blagostanje in dejavnike, ki ga omogočajo oziroma onemogočajo.

V okviru novega cikla Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo.
*********************************************************

Mestna knjižnica Ljubljana in Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP)

Umetniški izraz telesa skozi psihoanalizo

Foto: Ajda Flere

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: torek, 20. september 2016 ob 19:00

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (SDLP) in Zavod 0.1 vabita na predavanje, v katerem bodo v navezavi na sodobno plesno predstavo V objemu sprožilca ali pot do točke nič izpostavljena aktualna vprašanja plesnega izraza, možnosti za subjekta s psihotično strukturo in načini zdravljenja. Z dramaturginjo predstave Saro Živkovič ter lacanovsko psihoanalitičarko, predsednico SDLP in Inštituta Acheron Nino Krajnik, se bo pogovarjala filozofinja ter glavna in odgovorna urednica revije SDLP Kartel Magdalena Germek.

Lacan je v svojem poznem poučevanju poudaril, da umetnik predhodi psihoanalitiku, v kolikor umetnost dosega realno. Toda, če se umetnost poraja iz sublimacije, kaj je njen realni sprožilec? Kako se simptom telesa in bolečina, s katero se sooča subjekt, manifestirata v umetniškem gibu? Kako lahko umetnost uprizori psihotični zlom? Kaj je klinična psihoza in kakšne so možnosti za izhod? Kako je mogoč izraz onkraj besed in govorice? V čem umetnost izpostavlja aktualna vprašanja pristopov k duševnemu zdravju in v čem je specifika slovenskega prostora?

************************************************

 

*********************************************

Mestna knjižnica Ljubljana

Inkvizitorjem po Italiji – dr. Tomaž Jurca

Inkvizitorjem po Italiji – dr. Tomaž Jurca

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: sreda, 21. september 2016 ob 19:00

Inkvizitorjem po Italiji – polemika Petra Pavla Vergerija ml. s pisci cerkvenih seznamov prepovedanih knjig. Peter Pavel Vergerij ml. je bil koprski škof, cerkveni diplomat in Trubarjev sodelavec. Predavanje osvetljuje njegovo polemiko o prepovedanih knjigah in Vergerijev zelo zanimiv literarni pristop, s katerim kritizira tako nevednost cenzorjev kot njihovo nepoznavanje italijanske književnosti. Dr. Tomaž Jurca je dober poznavalec Vergerijevega dela.

****************************************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

»Kje so meje?«

Dvodnevni seminar kritične pismenosti o vzrokih in posledicah migracij

V petek in soboto, 23. in 24. 9. 2016, te vabimo na dvodnevni seminar kritične pismenosti o vzrokih in posledicah migracij, ki bo oba dneva potekal med 10:00 in 18:00 v prostorih INFOPEKE. Udeležba na seminarju, ki bo vseboval brezplačno kosilo, je zaželena oba dneva. Prijave zbiramo do 21. 9. 2016 na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 246.

Seminar kritične pismenosti bo tokrat vsebinsko osredotočen na spodbujanje posameznic/-kov k iskanju kakovostnih virov in argumentiranih informacij o aktualnih družbenih temah, ki se dotikajo vzrokov in posledic migracij ter na zmanjšanje pojavnosti diskriminacije in sovražnega govora do beguncev in migrantov, predvsem med mladimi. S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice in posameznike opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje le-te omogoča zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujemo v družbi v različnih kontekstih.

Udeleženke in udeleženci se bodo na seminarju seznanili s sledečim:

– kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, na spletnih blogih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;

– kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;

– zavedati se samoumevnosti s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;

– kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v svojem neposrednem družbenem okolju.

Izvajalci:

Urška Breznik se skozi svoje delo posebej ukvarja z mladinskimi in kulturnimi programi, ki vzpostavljajo družbeno kritični razmislek in s prizadevanji za kakovostne sistemske spremembe na omenjenih področjih. Je tudi družbeno-politična aktivistka, katere področje zanimanja so delavske pravice, feminizem in pravice živali.

Kaja Fiedler je absolventka in dolgoletna prostovoljka MISC INFOPEKA. Je članica kolektiva Pizda! in Iniciative mestni zbor. Je tudi družbeno-politična aktivistka, katere posebno področje zanimanja so politike prostora.

Tina Podbevšek je absolventka in dolgoletna prostovoljka MISC INFOPEKA. Je članica kolektiva Pizda! in Iniciative mestni zbor. Je tudi družbeno-politična aktivistka, katere posebno področje zanimanja so feminizem in politična geografija.

Matic Primc je družbeno-politični aktivist, katerega področje zanimanja so anarhizem, participatorna družba, samoorganiziranje in delavske pravice. Je soustanovitelj in član Iniciative mestni zbor in International Organization for Participatory Society. Je tudi avtor predloga instituta participatornega proračuna za Slovenijo.

Seminar izvajamo v okviru projekta »Kje so meje?«. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=57159

 

############################################

Kaj se dogaja ? (od 12.9. do 18.9.2016)

Mestna knjižnica Ljubljana in Nova akropola

Hipoteza Gaja: Zemlja kot živ organizem – Vojko Kovačič

Hipoteza Gaja: Zemlja kot živ organizem – Vojko Kovačič

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 12. september 2016 ob 18:00

Svetovno znani angleški klimatolog James Lovelock je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil drzno hipotezo o Gaji, planetu, ki deluje kot živo bitje. Sprva so njegovo zamisel sprejeli s posmehom, potem pa so se skozi desetletja začeli vrstiti argumenti, ki so prepričali že veliko znanstvenikov. Znanje o fiziologiji tega velikanskega bitja iz leta v leto narašča, čeprav misterij življenja ostaja večna enigma.

V antiki so verjeli, da so planeti živa bitja. Nasploh so življenje razumeli precej širše, kot ga definira današnja znanost. Zanje je bilo živo vse, kar zaznavamo okoli sebe. Narave niso delili na živo in neživo.

Angleški znanstvenik James Lovelock (1919) ni bil poznavalec antične filozofije in religije. Gola intuicija in pronicljivo opazovanje sta ga pripeljala do prepričanja, da Zemlja deluje kot celota in po podobnih principih, kot delujejo vsa živa bitja.

Zemlja, ki jo je poimenoval Gaja, na svoji površini gosti neskočno raznoliki živi svet, ki deluje presenetljivo složno. Že milijarde let biosfera sama vzdržuje optimalne pogoje, nekakšno homeostazo, ki hrani in ščiti vse, kar se porodi v njenih nedrih.

Tako kot bitja, ki hodijo po njeni površini, plavajo v njenih vodah ali letajo po njeni atmosferi, je tudi Zemlja opremljena z organi in zapleteno fiziologijo. Ta poteka preko življenja, ki ga gosti Gaja.

Biosfera sodeluje v kibernetiki, ki uravnava zračni tlak, temperaturo, slanost morij in še marsikaj drugega, kar bitja potrebujejo, da se razvijajo in ohranjajo pri življenju. Materija in energija, ki sta potrebna živim bitjem, krožita povsod, po zraku, zemlji in vodah. Narava ne pozna odpadkov. Kar izloča eno bitje, vsrka drugo. Vse je vključeno v mogočni krog dopolnjevanja in reciklaže, če uporabimo sodoben tehnološki izraz.

Toda, ali je vse skupaj nastalo le kot posledica naključja in naravnega izvora? Je evolucija, pa naj gre za posamezno vrsto ali celoto, le pasiven proces? Lovelock ni nikoli trdil, da je Gaja živo bitje, opažal pa je veliko podobnost med tem, kako delujejo manjša živa bitja in Zemlja kot celota. Opozarjal je, da nam do končnega odgovora manjkajo spoznanja o bistvu življenja.

V sodelovanju z društvom Nova Akropola.

 

*************************************

Mestna knjižnica Ljubljana

V KOŽi besede in bega – Boštjan Videmšek

V KOŽi besede in bega – Boštjan Videmšek

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: torek, 13. september 2016 ob 18:00

Z drznim in tenkočutnim (ne)vojnim poročevalcem in novinarjem Boštjanom Videmškom o begu ljudi v svetu, kjer se peščica igra z življenji množic.

Z gostom bo klepetala Carmen L. Oven.

 

***********************************

Mestna knjižnica Ljubljana

Diskretni šarm komponistov: Johann Sebastian Bach – dr. Mitja Reichenberg

Diskretni šarm komponistov: Johann Sebastian Bach – dr. Mitja Reichenberg

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 15. september 2016 ob 18:00

V tokratni sezoni se bomo srečevali s skladatelji različnih generacij in stilov in pri tem spoznavali, kaj jih dela pomembne za razvoj glasbe. Zanimale nas bodo tudi značilnosti časa, v katerem so ustvarjali, njihovi sodobniki in vplivi, ki so sooblikovali njihovo ustvarjanje. Kot prvega bomo premislili Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), saj je bistveno vploval na evropsko glasbeno umetnost.
Širši koncept razumevanja njegovega dela zajema tudi dela komponistov, med katerimi so Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude ter Johann Kaspar Kerll. Pomembni komponisti so tudi njegovi sinovi Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Wilhelm Friedemann Bach in še mnogi drugi.
#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$

Kaj se dogaja ? (od 5.9. do 11.9.2016)

Cankarjev dom

SOREN KIERKEGAARD: POGUM ZA DEJANJE

Mednarodna filozofska delavnica in konferenca

V sodelovanju z Založbo KUD Apokalipsa, CERI-SK Ljubljana

Ponedeljek, 5.9.2016 ob 11h
11:00 Otvoritev konference
11:15 Nagovor: Darko Štrajn (SLO)
11:30 Primož Repar (SLO)
11:50 Abrahim H. Khan (CAN)
12:10 Igor Tavilla (I)
POGOVOR
12: 45 Andrej Ule (SLO)
13:05 Michal Valčo (SK)
13: 25 Bojan Žalec (SLO)
13: 45 Andraz Nagy (H)
POGOVOR
15:45 Otvoritev razstave fotografa Jožeta Suhadolnika Obrazi simpozija 2015
16:00 Predstavitev knjige Michala Valča Kierkegaard in Bonhoefer
16:20 Predstavitev knjige Jasne Koteska Kierkegaard On Consumerism in knjige Primoža Reparja Decision and Existential Turn – Vodi Abrahim Khan
16:50 Predstavitev knjige Žarka Paića Sfere eksistence
17:10 Predstavitev knjige Primoža Reparja Hoteti nemogoče (SK) – vodi Dalimir Hajko

Torek, 6. 9. 2016 ob 10h
10:00 Franci Zore (SLO)
10:20 Cvetka H. Tóth (SLO)
10:40 Humberto O. Vilaseñor (MX)
POGOVOR
11:15 Jasna Koteska (MK)
11:35 Darko Štrajn (SLO)
POGOVOR
12:30 Predstavitev izdaj CERI.SK Ljubljana, Kierkegaardovo leto 2013–2015:
Uroš Milič, Tadej Meserko, Tomaž Mikelj, Andrej Božič (vsi SLO): Eksistencialni preobrat (2014), Totalitarizem potrošništva (2015), Ponovitev kot dogodek (2016)
POGOVOR
(vodita Iztok Osojnik in Janez Vodičar)

SPREMLJEVALNI DOGODKI
Fotografske projekcije Umetniška fotografija Bojana Stepančiča (DVD projekcija, Konference 2013, 2014, 2015)

Termini:
5. sep.–6. sep. 11:00
Brezplačne vstopniceProsimo, da si v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) zagotovite brezplačne vstopnice.

 

*****************************************************

Mestna knjižnica Ljubljana

Človeška narava po Darwinu – Darko Špelec

Človeška narava po Darwinu – Darko Špelec

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 08. september 2016 ob 18:00

Postdarvinistični črni humor: po kataklizmi III. svetovne vojne je od zelenega planeta ostal le še radiokativni pepel; življenje na kopnem in v zraku je izginilo, le v najglobljih globinah oceana je prebivalo nekaj ameboidnih bitij. Ta so se ravno pripravljala, da začnejo še enkrat vse znova, vendar so najprej svečano zaprisegla: “Tokrat brez možganov!
Kakšna je aktualnost Darwina in evolucijske teorije v XXI. stoletju?
**************************************************
Kresovi

CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
in
OBČINA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

vabita

v petek, 9. septembra 2016, ob 19. uri
v dvorano Kulturnega doma Jurovski Dol,
Jurovski Dol 1, Jurovski Dol,

na predstavitev knjige in pogovor z avtorjem

Damir Črnčec
KRESOVI

Avtor pred nas postavlja ogledalo prehojenemu četrtstoletju samostojnosti naše države.

Knjiga dr. Damirja Črnčeca, nekdanjega generalnega direktorja OVS in direktorja Sove, je zbirka njegovih intervjujev, kolumn, prispevkov in digitalnih objav od januarja 2013 do maja 2016.
V njih podoživimo dogajanja v slovenski in globalni družbi ter spremljamo avtorjeva poglobljena razmišljanja o času, za katerega nihče ni hotel verjeti, da nas bo tako zaznamoval in tako ogrozil vrednote, iz katerih je Evropa zrasla, a na njih pozablja.

Z avtorjem se bo pogovarjala ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe dr. Tanja Ozvatič.

Vabljeni!

http://www.mohorjeva.org/kresovi_2617

##############################################

Kaj se dogaja ? (od 28.8. do 4.9.2016)

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije

Mirovni inštitut

Zaključni dogodek projekta ‘Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju’

Predstavitev 31. avgust 2016, 17:00 | Kavarna SEM, Ljubljana

Vabimo vas na zaključni dogodek in javno predstavitev rezultatov mednarodnega projekta Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju / Cultural Encounters in Interventions Against Violence (CEINAV).

Dogodek bo potekal v sredo, 31. avgusta, v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi ulici 2, v Ljubljani, od 17. do 20. ure. Na njem vam bomo predstavili izsledke projekta kot tudi prikazali dokumentarni film, ki smo ga v okviru projekta naredili. Sledila bo okrogla miza s Katjo Zabukovec Kerin, dr. Jasno Podreka, Katarino Vučko, Mojco Dobnikar, dr. Draganom Petrovcem in dr. Vlasto Jalušič.

V priponki najdete podrobno vabilo in program dogodka kot tudi dokument, ki opredeljuje transnacionalne temelje za etično odgovorno ravnanje, kmalu bo dostopen tudi na spletni strani projekta, natisnjena različica pa bo na voljo tudi na samem  dogodku.

*****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Zlati holokavst: izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi – Robert N. Proctor

Zlati holokavst: izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi – Robert N. Proctor

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 01. september 2016 ob 18:00 

Knjiga Zlati holokavst je prva knjiga, ki na osnovi internih dokumentov tobačne industrije v celoti razkrije vso zgodovino tega škodljivega izdelka. Razkrili bomo pikantne podrobnosti, ki nikogar ne bodo pustile ravnodušnega!

Knjigo, ki je letos izšla pri založbi Umco, bo predstavil Luka Šolmajer.

Vabimo vas, da prisluhnete posnetku radijske oddaje Studio ob 17.h, ki je govorila o tobačni industriji in o novem tobačnem zakonu.  Vodil jo je Iztok Konc (Prvi program Radia Slovenija, 23.8. ob 17.00).

 
######################################

Kaj se dogaja ? (od 4.7. do 10.7.2016)

Mednarodna poletna šola Filozofske fakultete UM Aspects of Migration: Historical and Current

Kdaj? 3. 7. 2016 ob 10.00
Kje? rektorat UM

Filozofska fakulteta bo med 3. in 10. julijem 2016 gostila mednarodno poletno šolo z naslovom Aspects of Migration: Historical and Current, ki bo potekala na rektoratu UM. Namen poletne šole je z različnih vidikov, kot so zgodovinski, geografski, ekonomski in politični, osvetliti aktualno migracijsko krizo ter ponuditi kulturni, literarni in filozofski vpogled v sam fenomen migracij. Predavanj in delavnic se bo udeležilo 40 tujih študentov s partnerskih univerz iz dvanajstih držav, k udeležbi pa ste vljudno vabljeni tudi študenti Filozofske fakultete. Program poletne šole je v prilogi.

 

************************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Zvezdne steze in Potovanje domov – mag. Marko Ogris

Zvezdne steze in Potovanje domov – mag. Marko Ogris

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 04. julij 2016 ob 17:30 

Po pregledu zgodovine astronomije in ob pomoči domišljije iz serije filmov Zvezdne steze (Star Trek) nas tokrat čaka naše najdaljše poletno potovanje.

Na krovu vesoljske ladje Enterprise z warp pogonom bomo ob kapitanu Kirku, Spocku, Scottyju, Uhuri, Suluju, McCoyu in Chekovu odkrivali množico vesoljskih civilizacij kultur, jezikov, družbenih ureditev ter zapluli vse do poslednjih meja vesolja.

Katere filmske iznajdbe Zvezdnih stez imajo podlago v dejanskih znanstvenih ter tehnoloških konceptih? Kaj od tega se je v zadnjih desetletjih uresničilo, kaj se morda še bo?

Kateri od novejših filmov o vesolju so nas vsaj približno tako pritegnili, kot je to uspelo seriji Zvezdne steze?

Če tem filmskim iztočnicam dodamo še nedavno odkritje gravitacijskih valov, potem je razlogov za poletna potovanja med Zvezdne steze več kot dovolj.

 

**************************************

 

ZRC SAZU

Ljubljana, Novi trg 3, 2. nadstropje

V petek, 8. julija ob 11. uri vas vabimo na predavanje prof. dr. Stefanie Schüler-Springorum, direktorice Centra za preučevanje antisemitizma in ene od direktoric Centra za judovske študije v Berlinu.

V predavanju z naslovom The Challenge of Ambivalence: Antisemitism in Germany Today nam bo avtorica odmevnih razprav (Die jüdische Minderheit in Königsberg. 1871-1945; Krieg und Fliegen. Die Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939; Geschlecht und Differenz inDenkmalsfigur. Biographische Annäherung an Hans Litten) predstavila spoznanja svojih raziskav s področja nemško-judovske zgodovine in zgodovine nacionalsocializma ter orisala nacistično topografijo terorja v Nemčiji po letu 1933.

Na podlagi ugotovitev lastnih raziskav ter raziskav svojih kolegic in kolegov bo predavateljica v sklepu predavanja predstavila tudi nove oblike antisemitizma  in aktualni družbeni trenutek v Nemčiji.

Predavanje v angleščini bo potekalo v Veliki dvorani SAZU, na Novem trgu 3.

################################################

Kaj se dogaja ? (od 27.6. do 3.7.2016)

Oddelek za filozofijo FF UL v sodelovanju s Knjigarno Azil in ob podpori JAK-a vabi na dvodnevni filozofski simpozij “TO THINK A SIN”, ki bo potekal v ponedeljek in torek, 27. in 28. junija, v Atriju ZRC, na Novem trgu 2.
Predavali bodo: Mladen Dolar, Yuval Kremnitzer, Simon Hajdini, Jure Simoniti, Robert Pfaller, Alenka Zupančič Žerdin, Pietro Bianchi, Felix Ensslin in Joan Copjec.
Simpozij bo potekal v angleščini.
Razpored je dosegljiv na tej povezavi.
Vljudno vabljeni!
***************************************************

Debatno društvo Univerze v Mariboru

Vabimo vas na PREDAVANJE z naslovom Pikketyzem: Mitologija neenakosti na preizkusu. Predaval bo Rok Novak, strokovni direktor Inštituta Libertas, na predavanju pa bomo iz libertarne perspektive pogledali na problematiko neenakosti in v debatnem slogu v preteklih tednih osvojeni perspektivi na problematiko dodali še drugo plat medalje.

Predavanje bo v ČETRTEK, 30.6. ob 16.00 uri v prostorih Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Točno predavalnico bomo sporočili naknadno.

Po predavanju pa sledi še zaključno druženje vseh občasnih ali rednih obiskovalcev dogodkov Debatnega društva Univerze v Mariboru. Attendajte dogodek in spremljajte FB profil DDUM, kjer vas bomo obvestili o lokaciji zaključnega druženja.

***************************************************
Cikel predavanj o Williamu Shakespearu ob izidu biografije Will in svet Stephena Greenblatta

KAKO JE SHAKESPEARE POSTAL SHAKESPEARE

Dr. Stepen Greenblat
V sodelovanju z založbo Beletrina
30. jun. 19:00Kosovelova dvorana
Brezplačne vstopnice
Ena najvidnejših značilnosti Shakespearove umetnosti je stik z resničnostjo. Tako kot pri številnih drugih avtorjih, katerih glas je že davno utihnil in katerih telo se je sesulo v prah, nam ostajajo samo še besede na papirju, a še preden nadarjen igralec Shakespearove besede oživi, te že vsebujejo živo, resnično življenjsko izkušnjo. Pesnik, ki je opazil, da preganjan, trepetajoč zajec »ves rosen bega«, ali ki je svoj omadeževani ugled primerjal z »dlanjo barvarja«, dramatik, ki je zapisal, da mož reče ženi, da je mošnja v »predalu, pregrnjenem s turško vezenino«, ali čigar princ se spomni, da ima njegov revni družabnik v lasti samo dva para svilenih nogavic, od tega enega v marelični barvi – ta umetnik je bil nenavadno odprt do sveta in je odkril način, kako dovoliti temu svetu v svoje delo. Da bi razumeli, kdo je bil Shakespeare, je pomembno, da gremo po jezikovnih sledeh, ki jih je pustil za sabo, nazaj v življenje, ki ga je živel, in v svet, do katerega je bil tako odprt. In da bi razumeli, kako je Shakespeare uporabljal svojo domišljijo, da je življenje preoblikoval v umetnost, moramo uporabiti lastno domišljijo.

Kaj se dogaja ? (od 20.6. do 26.6.2016)

Mestna knjižnica Ljubljana

Nietzschejevo razumevanje drame ter Shakespearov odnos do tragedije – dr. Dušan Rutar

Nietzschejevo razumevanje drame ter Shakespearov odnos do tragedije – dr. Dušan Rutar

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 20. junij 2016 ob 18:00 

Predavatelj bo govoril o filozofiji kot uporu zoper oblastne in ideološke prakse.
Predavanje je v okviru cikla Filozofija za današnji čas.

****************************************

 

ZRC SAZU

Novinarska konferenca / Predstavitev novih publikacij Založbe ZRC

22. junij 2016 ob 11:00, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Prijazno vabimo na zadnjo novinarsko konferenco pred poletnim zatišjem. Predstavili bomo deset novih knjižnih izdaj Založbe ZRC, tokrat s področja kulturne zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije, antropologije,  geografije in zgodovine. Knjige bodo na kratko predstavili njeni avtorji ali uredniki, po predstavitvi pa z veseljem odgovarjali na vprašanja.

Novinarska konferenca bo v sredo, 22. junija ob 11. uri v Atriju ZRC.

Seznam novih publikacij s podrobnimi opisi

*****************************************

 

ZRC SAZU

Iz nevidne strani neba / Predstavitev knjige in razstava

22. junij 2016 ob 19:00, Grad Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica

Prijazno vabimo na Grad Kromberk, kjer bomo 22. junija ob 19. uri predstavili knjigo IZ NEVIDNE STRANI NEBA, ki je izšla pri Založbi ZRC. Knjigo bosta predstavila njen avtor Pavel Medvešček in dddr. Andrej Pleterski, pisec znanstvenokritične študije h knjigi. (Zaradi izrednega zanimanja bo od 30. 6. dalje na voljo ponatis knjige.)

S predstavitvijo knjige bomo napovedali tudi odprtje razstave Staroverstvo in staroverci, etnološka zbirka Pavla Medveščka, ki se bo zgodila naslednji dan v Vili Bartolomei v Solkanu.

********************************************

 

Svetovni etos Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana

Begunci pred vrati ali temeljne vrednote na preizkušnji – dr. Anica Mikuš Kos, dr. Natalija Vrečer, Imre Jerebic, dr. Dragan Petrovec, dr. Rok Svetlič

Begunci pred vrati ali temeljne vrednote na preizkušnji – dr. Anica Mikuš Kos, dr. Natalija Vrečer, Imre Jerebic, dr. Dragan Petrovec, dr. Rok Svetlič

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 23. junij 2016 ob 17:30 

Ko se soočamo z bežečimi ljudmi z območij vojnih spopadov in drugih kriznih območij namenjenih v obljubljeno deželo, ko se Sredozemsko morje spreminja v pokopališče in na mejah Evrope rastejo koncentracijska taborišča polna ljudi brez upanja in dostojanstva, se nam odpirajo vprašanja, na katera ne najdemo zadovoljivega odgovora ter dopuščamo, da se je v mrežah trgovine z ljudmi izgubilo na tisoče begunskih otrok brez spremstva.

Da bi prebudili (za)vest in našli kakšen odgovor, ki bi nam zbistril pogled na vprašanja begunstva oziroma migracij, smo k pogovoru povabili strokovnjake različnih strok, raziskovalce, humanitarne delavce in ljudi z izkušnjami pri delu z migranti. Pri razmisleku bomo izhajali iz temeljnih vrednot svetovnega etosa: nedotakljivosti (svetosti) življenja, dostojanstva človeka in zlatega pravila.

Sodelujoči:

dr. Anica Mikuš Kos, ustanoviteljica Slovenske filantropije, dr. otroške psihiatrije, avtorica programov psihosocialne pomoči otrokom-žrtvam vojnega nasilja;

dr. Natalija Vrečer (Andragoški center Slovenije), antropologinja, raziskovalka begunskih študij in migracij; soavtorica izobraževalnih programov za vključevanje migrantov v družbo;

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske Karitas, ima izkušnje dela z begunci, z žrtvami trgovine z ljudmi ter z mednarodnim sodelovanjem na teh področjih;

dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, znanstveni svetnik in redni profesor ter publicist;

dr. Rok Svetlič, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem; blizu so mu filozofija prava, etika in splošne družbeno-kritične teme.

Moderatorka:

Slavica Borka Kucler, prof. filozofije, novinarka, (so)avtorica publikacij in izvajalka delavnic za kakovostno sožitje v večkulturnem okolju, organizatorka in sodelavka SE.

Okroglo mizo organizira gibanje Svetovni etos Slovenija.

 

####################################

Kaj se dogaja ? (od 13.6. do 19.6.2016)

Mestna knjižnica Ljubljana

Volja do moči v stoletju po Nietzscheju – mag. Marko Ogris

Volja do moči v stoletju po Nietzscheju – mag. Marko Ogris

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 13. junij 2016 ob 17:30

Kako nam je minulo 20. stoletje – z vsemi človeškimi stvaritvami Nebes in Pekla na Zemlji – na svoj način uprizorilo Nietzschejev nauk o volji do moči?

Nam globalni prodor pop-kulture, pametne tehnike, uspehi bio genetike in religija finančnih trgov v 21. stoletju obetajo prihod nove vrste nad-človeka in njegove volje do moči – katerega predstopnjo razkriva sedanja moda fitnes ali botox Lepote, proteinskih praškov in mestnih “pitbull” terenskih limuzin?

Srečanja ob Humanistiki 2015/2016

Človek v dveh razmerjih – do transcendence na eni in do virtualnega videza na drugi strani.

Človek kot bitje duha tiskane knjige v svetu, ki ga vse bolj obvladujejo sistemi digitalnega videza, virtualnih iger in socialnih omrežij, algoritmov, kibernetike itd.

 

********************************************

Cankarjev dom in Založba Beletrina

Cikel predavanj o Williamu Shakespearu ob izidu biografije Will in svet Stephena Greenblatta

HAMLET Z LACANOM

Dr. Gregor Moder

14. jun. 19:00, Klub Lili Novy, CD

Zakaj Hamlet pravzaprav ne ubije Klavdija, strica, ki mu je ubil očeta, izmaknil prestol in se poročil z njegovo materjo? Zakaj okleva, ko pa bi s tem dejanjem razrešil vse svoje težave? V zgodovini svetovne dramatike ni veliko vprašanj, ki bi tako vztrajno zahtevala odgovor vsakokratnih kritikov, bralcev in gledalcev, kot je prav Hamletovo vprašanje. Gregor Moder se loti tega primera s pomočjo Jacquesa Lacana, za katerega je bil – morda presenetljivo – ključ do razumevanja igre v ustrezni interpretaciji razmerja med Hamletom in Ofelijo. Predavanje bo posebno pozornost posvetilo tudi Hamletovi zaigrani norosti, pri kateri ne gre samo za pretvezo, s katero se je hotel zaščititi pred Klavdijevo morilsko roko, saj se z njo odpre tudi vprašanje lika dvornega norca. Je dvorni norec lahko učinkovit borec proti tiraniji?brezplačne vstopnice

 

*********************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar

Protestantizem včeraj, danes in jutri – pogledi iz istoimenskega zbornika

Protestantizem včeraj, danes in jutri – pogledi iz istoimenskega zbornika

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: sreda, 15. junij 2016 ob 19:00

Leta 2014 je v Radencih potekal mednarodni simpozij na naslovno temo. Rezultat simpozija je zbornik – 24 referatov iz več strok z referenti iz domovine in tujine. V štirih sklopih je obdelana zgodovina, etika, sociologija, teologija, jezik, književnost in umetnost. Zbornik bo predstavil urednik Franc Kuzmič, s sodelovanjem nekaterih avtorjev. Večer bo povezoval Marjan Šiftar. Dogodek poteka v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar.

 

************************************

 

Logo NA

Nova akropola

Biografije velikih filozofov – SOKRAT

sreda, 15. junij 2016 ob 20:00, Nova Akropola – Wolfova 8, Ljubljana

sreda, 15. junij 2016 ob 20:00, Nova Akropola – Tyrševa 7, Maribor

Sokrat je bil tako pomembna osebnost Zahoda, da lahko govorimo o obdobju pred Sokratom in obdobju po njem. Sam ni pustil nobenih zapisov. Zanj je bilo najpomembneje prek dialoga razvijati ljubezen do dobrega, lepega in pravičnega.

Čeprav je Sokrat o sebi imel skromno mnenje, lahko zanj rečemo, da je eden od velikih, ki je pomagal ljudem svoje okolice zrasti. Bil je zgled v dobrih in težkih okoliščinah. Ljudem je pokazal kako premagati svoje šibkosti in znal jih je spodbuditi, da izrazijo svoje najbolj skrite potenciale. Bil je pravi mojster vzgoje odraslih v najširšem pomenu te besede. Na predavanju si bomo pogledali, kako je njegovo svojstveno življenje polno anekdot – moči in humorja – razplamtelo plamen grške filozofije in prispevalo zagonu boljšega časa.

 

**************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Modernizem ─ dr. Mitja Reichenberg

Modernizem ─ dr. Mitja Reichenberg

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka:četrtek, 16. junij 2016 ob 18:00 

V tokratnem srečanju bomo primerjali najsodobnejše glasbene tokove, ki kljub svoji sodobnosti še vedno posegajo po tem, kar nudi preteklost. Srečali se bomo s pojmi, kot so aleatorika, spektralna glasba in psiho-akustika, serialnost, nova enostavnost, dodekafonija in ambientalna glasba ter spoznali skladatelje, kot so Steve Reich, Bruno Maderna, Luigi Nono, Milton Babbitt, Phillip Glass in druge ustvarjalce tega novega glasbenega sveta.

************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana in Literarno-umetniško društvo Literatura

Antologija tesnobe z Dijano Matković – Vid V. Vodušek

Antologija tesnobe z Dijano Matković – Vid V. Vodušek

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka:četrtek, 16. junij 2016 ob 20:00 

O danes vseprisotni tesnobi, ki še vedno velja za tabuizirano in zaradi svoje kompleksne narave nerazumljeno čustvo, se bo Dijana Matković, urednica nastajajoče Antologije tesnobe, pogovarjala z dr. Vidom V. Voduškom, doktorjem psihiatrije.

Serija pogovorih večerov, ki so ime dobili po istomenski knjigi v nastajanju, Antologiji tesnobe. Gre za nabor esejev o tesnobah, fobijah in strahovih, ki jih za revijo LUD Literatura mesečno pišejo tako slovenski kot tuji avtorji, izšla pa bo jeseni.

Na sedmem pogovornem večeru – in najbrž zadnjem pred izdajo knjige – se Dijana Matković ne bo pogovarjala z avtorjem eseja, kot je bila to stalnica doslej (nastopili so: Davorin Lenko, Jasmin B. Frelih, Suzana Tratnik, Peter Semolič, Ana Pepelnik, Ana Schnabl), temveč s psihologom Vidom Voduškom, zaposlenim na Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer deluje diagnostično, terapevtsko in izobraževalno in se vsakdnevno srečuje z različnimi oblikami tesnob.

Namen pogovora bo prevetriti in s strokovnega vidika razložiti tipe tesnob, fobičnosti in strahov, s katerimi smo se srečevali ob minulih pogovorih. Še posebej toplo vabljeni vsi, ki želite v sproščenem, prijetnem okolju dobiti odgovore na vprašanja o spopadanju s tesnobo, najsi sprašujete zase, za prijatelja ali družinskega člana – vprašanja bodo več kot dobrodošla.

Nemara se nam pridruži tudi kdo izmed avtorjev Antologije, na voljo pa bodo tudi izvodi revije LUD Literatura.

Vašemu notranjemu zverinjaku je vstop dovoljen. Pripeljite tudi svoje (druge) prijatelje.

 

****************************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Dvodnevni seminar kritične pismenosti o vzrokih in posledicah migracij »Kje so meje?«

V petek in soboto, 17. in 18. 6. 2016, te vabimo na dvodnevni seminar kritične pismenosti o vzrokih in posledicah migracij, ki bo oba dneva potekal med 10:00 in 18:00 v prostorih INFOPEKE.

Udeležba na seminarju, ki bo vseboval brezplačno kosilo, je zaželena oba dneva. Prijave zbiramo do 16. 6. 2016 na infopeka@infopeka. org ali 02 300 68 50, 041 481 246.

Več: http://www.infopeka.org/web/?p=55716#more-55716

###################################

Kaj se dogaja ? (od 6.6. do 12.6.2016)

Zeleni poklici: klimatologinja – dr. Lučka Kajfež Bogataj

Zeleni poklici: klimatologinja – dr. Lučka Kajfež Bogataj

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka:ponedeljek, 06. junij 2016 ob 18:00 

Dr. Lučka Kajfež Bogataj, profesorica na Biotehniški fakulteti, je slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam. Je članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih (IPCC).

V boju proti podnebnim spremembam zagovarja radikalno ukrepanje, tudi zaostritev kazenske zakonodaje in zaračunavanje vseh naravnih dobrin, ki se nam danes zdijo samoumevne in za katere se nam zdi nepojmljivo, da bi zanje plačevali.

Z gostjo se bo pogovarjal Peter Ribič.

***********************************

UP Fakulteta za management in Fakulteta za humanistične študije Koper UPr 

vabita na okroglo mizo:

Čemu študij teorije in politične misli v dobi hitrih ekspertiz?

v torek 7.6.  ob 19:00–22:00, Avla palače Armerija, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper

Današnja situacija univerze, ki naj bi izobraževala predvsem za potrebe trga delovne sile, kaže na dva momenta naše globalizirane vsakdanjosti: na eni strani na specifičen položaj in umestitev novih generacij v ta svet, na drugi strani pa na način, kako sta razumljena teorija in temeljno raziskovanje danes. Oboje ima izrazito politično dimenzijo odpiranja ali zapiranja možnosti in prostora za nove generacije. A glavno pri tem ni vprašanje nekakšnih “možnosti nasploh” (služba, stanovanje, dohodek itd.), ampak vprašanje, kakšna vrsta možnosti se odpira in česa bodo nove izobraženke in izobraženci sposobni? Ali bodo dobili takšno vrsto kompetenc, ki jim bodo pomagale začenjati nekaj zares novega v različnih smislih in situacijah, torej tudi v političnem smislu, ali pa takšno vrsto »kompetenc«, ki bo jih naredila za nemisleče in nedelujoče sužnje ekonomske globalizacije? Razprava ima namen odpreti nekatera ključna vprašanja, ki zadevajo vlogo teorije in njene praktičnosti v sodobnem svetu in podirati predsodke o tem, da je poučevanje teorije in politične misli nekaj, kar ne prispeva k reševanju problemov in praktični orientiranosti novih generacij.

Sodelujoči: dr. Vlasta Jalušič, dr. Ernest Ženko,dr. Tonči Kuzmanić, dr. Primož Šterbenc, dr. Andraž Teršek, Jasmina Smotlak, Arijana Radić

***********************************

GIBANJE ZA JAVNI GOVOR

VABILO K SODELOVANJU

POLONCA LOVŠIN / Gibanje za javni govor

sreda, 8. junij 2016, od 11.00 do 20.00, Trg Leona Štuklja, Maribor

Misleci, aktivisti, upokojenci, mladina in vse vrste kreativci, ki želite posredovati svoja sporočila javnosti Maribora!
Vabimo vas, da sodelujete pri projektu Gibanje za javni govor, umetnice in arhitektke Polonce Lovšin. To je druga izvedba projekta, ki smo ga prvič izpeljali oktobra 2015.
Tokrat se dobimo na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, v sredo 8. junija 2016, ob govorniškem odru in pri napravah za pridobivanje elektrike z gibanjem. Vabimo vas, da se pridružite z desetminutnim govorom in da s seboj pripeljete še nekaj ljudi, ki bodo za vaš mikrofon in ozvočenje pridobivali elektriko. Lahko ste ljubitelji plesa, akrobatike in športa ali pa nekdo, ki želi, da se misli vaše skupine slišijo v tem mestu. Lahko ste odličen mislec in govorec, vendar potrebujete skupino, ki bi vas podpirala in za vas proizvajala elektriko.
Z vključitvijo v ta umetniški projekt, ki temelji na svobodi govora v javnem prostoru, boste neposredno krepili svobodo izražanja, spodbujali toleranco in improvizacijo ter večali samoiniciativnost in medsebojno sodelovanje. Torej vse to, kar v teh časih krize pogrešamo in nujno potrebujemo.
****************************

Galerija Kapelica
Mednarodni simpozij, razstave in delavnice
Zemlja brez ljudi / Earth Without Humans

9. junij ob 2o:00 (otvoritev razstave) do 12. junij ob 21:00, Galerija Kapelica / Kapelica Gallery, Kersnikova 4,
10.junij. ob 10:00-17.00 (mednarodni simpozij),
10.-12.junij (delavnice)

Ugotovitev, da si danes lažje predstavljamo uničenje Zemlje in narave kot pa konec poznega kapitalizma, je naše izhodišče za ustvarjanje drugačnih možnih scenarijev za prihodnost. V povezavi z znanstveniki, ki na mejah možnega odpirajo nova imaginarna prostranstva, in z umetniki, ki to prevajajo v mogoče rešitve, se bomo posvečali krhkim vznikom življenja na tretjem kamnu od sonca.

Več: http://www.kapelica.org/index_si.html#

###########################