Wikiprojekt Filozofija

V želji po čim več kakovostnih člankov o filozofih in filozofiji sem na Wikipediji odprl projektno stran, ki jo lahko učitelji in dijaki filozofije uporabijo v primeru kakšnih seminarskih nalog. Skozi dijaška in študentska leta skorajda ne pustimo kakšne intelektualne sledi, na Wikipediji napisan in objavljen članek pa je priložnost za to.
Cilj pa je pritegniti čim širši nabor sodelujočih šol, kjer je v programu filozofija. V šolskem letu 2014/15 lotili dijaki 3. letnika Gimnazije Bežigrad (GimB) pod mentorstvom profesorja Janija Kovačiča. Če bo k projektu poleg GimB v novem šolskem letu 2015/16 pripravljena pristopiti še katera od gimnazij ali filozofskih študentskih skupin, toliko bolje.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija

Kaj se dogaja? (25. teden)

Gregor Golobič je med letoma 2008 in 2011 vodil Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Jana Kolar pa je bila v istem obdobju generalna direktorica Direktorata za znanost.

Z današnjega vidika bi lahko teh nekaj let opisali kot zlato dobo slovenske znanosti, saj je država takrat v bistveno večjem obsegu financirala raziskave, pripravljenih in sprejetih pa je bilo tudi nekaj pomembnih razvojnih strategij za področje znanosti in visokega šolstva.

Z gostoma se bomo pogovarjali o njunem današnjem pogledu na takratna in aktualna dogajanja v slovenski znanosti in znanstveni politiki.

#################################

Kaj se dogaja? (24. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Filozofija in umetnost kot povezovalki človeštva – mag. Marko Ogris

Paul Gaugin: Nave nave moe

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 12. junij 2017 ob 17:30

Na kakšen način so na povezovanje idej in ljudi različnih kultur in religioznih tradicij v preteklosti vplivali nekateri predstavniki v zgodovini filozofije, literature, gledališča in v novejšem času filma?

Vsakdanja uporaba svetovnega spleta, ponudba trgovskih polic in dnevni izbor novic ob množici TV kanalov z vsega sveta nam vzbujajo vtis, da živimo v vse bolj povezanem svetu – kar dejansko že velja za pretok kapitala, trgovskega blaga in storitev (kot so Uber, Airbnb, itd.), razmah turizma, študijske izmenjave in mednarodno povezane znanstvene raziskave, itd.).

Po drugi strani pa prebujena nasprotja med ekonomsko tekmujočimi državami sveta in zgodovinsko ter religijsko zelo različnimi civilizacijami govorijo o tem, da smo še zelo daleč od zares povezanega sveta.

Zakaj je za prihodnost sanj ob bolj povezanem svetu – poleg globalizacije financ, trgovine in množičnega turizma – potrebna še globalizacija duha in refleksije, torej večja izmenjava umetnosti in filozofije med različnimi civilizacijami sedanjega sveta?

 

********************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Sintropija – dr. Andrej Detela

Sintropija – dr. Andrej Detela

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 12. junij 2017 ob 18:00

Sodobna znanost odkriva, da ni ločnice med živim in neživim svetom. Vse v stvarstvu je živo, narava je brezmejno čudežna in sodelovalna, ne pa tekmovalna in izključujoča. V svoji mnogoplastni pojavnosti se zna samoorganizirati na tisočero možnih načinov.

Ta samoorganizacijska moč narave se imenuje sintropija. Najprej so jo odkrili matematiki v teoriji kompleksnih sistemov, malo kasneje biologi na področju mikrobiologije, zdaj pa vse več o sintropiji vemo tudi na področju teoretične in eksperimentalne fizike, ki je doslej priznavala samo entropijo. Sintropija je namreč nasprotje entropije. Zakon sintropije torej presega omejujoči entropijski zakon, ki je dovoljeval samo degradacijo in razpad urejenih struktur.

Spoznanja o sintropiji imajo močan vpliv na naše razumevanje sveta, v novo luč postavljajo npr. vprašanja o problemih nasilja, avtoritete, odnosov med spoloma … v filozofskem in psihološkem smislu pa uvajajo t.im. sintropično percepcijo časa – enigma, ki nas vznemirja že tisočletja. Skratka, gre za ideje, ki v tem našem ranjenem času pomagajo graditi novo znanstveno in civilizacijsko paradigmo.

Vabimo vas, da si ogledate posnetek pogovora z dr. Andrejem Detelo, ki smo ga pripravili 9. maja. Pogovor je vodila Carmen L. Oven (vir: Za-misli.si).

Več o predavatelju.

 

***************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Spolna (ne)enačba: Uspešna dekleta in nepriljubljeni feminizem – Pi pogovori

Spolna (ne)enačba: Uspešna dekleta in nepriljubljeni feminizem – Pi pogovori

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: sreda, 14. junij 2017 ob 20:00

Tokratni PI pogovori bodo potekali po dveh vzporednih tirih. Na eni strani se bomo spraševali, kako izboljšane možnosti deklet, njihove uspešnosti, ki sicer sega visoko, a ne do najvišjih položajev, v izobraževalni vertikali, in kako napredek v drugih segmentih življenja prikriva probleme neenakosti in seksizma, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja. Kot kaže, je danes koncept feminističnega opolnomočenja radikalno preoblikovan – razumljen je skozi logiko individualne odgovornosti za uspeh ali neuspeh v sistemu domnevno neomejenih možnosti za vse.

Po drugi strani pa nas bo zanimal odnos do feminizma, zlasti pri mladih. Ta je danes pogosto dojet kot nepotreben, celo škodljiv, kratko malo preživet in zato odvečen – saj je enakost vendarle že dosežena. Toda elementi feminizma, ki so vključeni v politično in institucionalno življenje ter promovirani skozi popularno kulturo oz. medije, so pravzaprav le neke vrste nadomestek za feminizem (A. McRobbie). Ta »prisvojitev« nekaterih feminističnih zahtev in poudarjena medijska vidnost tistih žensk, ki jim je uspelo, preprosto pomenita depolitizacijo feminizma.

Sogovornice: dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut; dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in mag. Ana Mladenović, Pedagoški inštitut.

 

**********************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

20. stoletje – dr. Mitja Reichenberg

20. stoletje – dr. Mitja Reichenberg

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 15. junij 2017 ob 18:00

Sodobna glasba prinaša v svet kompozicije nove smernice in s tem nove poglede na zvočno umetnost. Po eni strani se ohranja akademski princip, zasnovan na glasbenih formah in kompozicijskih načelih, po drugi strani pa se prav ta svet podira in kaže na popolnoma nove glasbene prijeme in ideje.

Če je bil Arnold Schönberg ​(1874–1951) nekakšen glasnik nove glasbe, pa se je John Cage (1912–1992) s svojimi glasbenimi idejami pomaknil tako daleč, da se težko ohranja okvir glasbe kot takšne. Med imeni, ki pa so peljali glasbene oblike dalje, ne smemo prezreti komponistov, kot so bili Igor Stravinski (1882–1971), Sergej Prokofjev (1891–1953), George Gershwin (1898–1937), Benjamin Britten (1913–1976), Leonard Bernstein (1918–1990) in Dmitrij Šostakovič (1906–1975).

Cikel Diskretni šarm komponistov.

 

#######################################

Kaj se dogaja? (23. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Zakaj bi bil Aleksander Puškin pomemben za rusko kulturo? – dr. Miha Javornik

Zakaj bi bil Aleksander Puškin pomemben za rusko kulturo? – dr. Miha Javornik

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: torek, 06. junij 2017 ob 18:00

Nobenega dvoma ni, da je ruska kultura osnovana na veri v besedo, ki ji je poseben pečat pustil tudi Aleksander Puškin. Poraja se samo po sebi vprašanje, kaj je v njegovi besedi takega, da so ga prepoznali za nevarnega ruski monarhiji, desetletja po njegovi smrti, še posebej v Sovjetski zvezi, pa naredili za največjega ruskega pesnika?

Razmišljanje o Puškinovi ustvarjalnosti bo odgovorilo, na kakšen način je zgrajena njegova beseda, da je sprva zbudila tako krčevit odpor oblasti, kasneje pa je bila spoznana ne samo za izraz prevratniške misli, temveč je časovna distanca prinesla spoznanje, da dejansko govori o kompleksnem uvidu v razumevanje razvoja ruskega duha časa. Puškin je v osemintridesetih letih življenja kot izjemno občutljiv pričevalec časa prehodil pot od klasicizma, sentimentalizma, postal osrednji predstavnik romantizma ter nakazal pot realističnemu modelu sveta.

Predavanje bo pojasnilo, kako se spreminja ta občutljivost za čas v Puškinovi Besedi ter osvetlilo nekatere najpomembnejše Puškinove pesmi. Predavatelj se bo posebej ustavil ob prelomnih besedilih, ki nedvoumno govorijo o Puškinovi razvojni poti velikega misleca: pri Jevgeniju Onjeginu, Borisu Godunovu, Bronastem jezdecu ter Pikovi dami.

 

**************************************

 

ZRC SAZU

Vljudno vas vabimo na pogovor ob knjigi

Mateje Ratej

MARKUZZIJEV MADEŽ:
ROJEVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC PO PRVI SVETOVNI VOJNI

Predstavitev bo v sredo, 7. junija 2017, ob 17. uri
v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Znanstvena monografija zgodovinarke dr. Mateje Ratej, predstojnice mariborske Raziskovalne postaje ZRC SAZU, je napisana na podlagi enega najobsežnejših kazenskih spisov, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Izhodišče pripovedi je umor pri Benediktu v Slovenskih goricah leta 1920, avtorica pa dogodek z izjemnim občutkom za preteklost in pripovedovanje umešča v okoliščine tedanjega časa, prostora in razmerij med ljudmi.

Knjiga s spremno besedo Alija Žerdina je pravkar izšla pri založbi Modrijan.

Z avtorico se bo pogovarjala Kristina Božič.

Priloge:

 

*****************************************

 

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo

Vabljeni na predavanje Gledališče kot hrbtna plat psihoanalitičnega diskurza

 SDLP vljudno vabi na predavanje Borisa Brezovaca Gledališče kot hrbtna plat psihoanalitičnega diskurza. Predavanje bo v sredo, 7. junija, ob 20h, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Dogodek je organiziran v sklopu ciklusa psihoanalitičnih večerov Banket Lacan. Povezovala bo dr. Nina Krajnik.

Predavanje bo izpostavilo vprašanje ali umetnost še lahko opravlja funkcijo zrcaljenja oblastnega diskurza ter s tem ustvarja možnost subverzivnega izkustva. V ospredju bodo: Lacanova opredelitev diskurza, kot strukturacije realnosti, dialektika gospodarja in histerika v okviru analitičnega branja ter funkcija gledališča kot hrbtne plati njegovega diskurza. Predavanje bo Lacanovo konceptualizacijo diskurza gospodarja izpostavilo tudi v navezavi na dramsko igro Vinka Möderndorferja Vaje iz tesnobe.

banket_lacan

Banket Lacan je ciklus psihoanalitičnih večerov, ki jih vodi Nina Krajnik. Dogodki potekajo kot predavanja in pogovori s člani Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo, študenti Inštituta Acheron, mednarodnimi gosti in avtorji novo izdanih psihoanalitičnih del. V središču dogodkov sta lacanovska psihoanalitična klinika in teorija ter njune povezave s področji umetnosti, književnosti, znanosti, medicine, filozofije in politike.

 

*****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Po poteh francoske sodobne književnosti: Francoski literarni krožek – Aicha Boughazi

Po poteh francoske sodobne književnosti: Francoski literarni krožek – Aicha Boughazi

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka:četrtek, 08. junij 2017 ob 18:00

Tokrat se bomo posvetili zadnjemu romanu razvpitega francoskega pisatelja Michela Houelbecqua Soumission (Podreditev), ki je zaradi svojevrstne obravnave aktualne problematike naraščajoče ksenofobije v Franciji dvignil nemalo prahu.

K razburjenju je pripomoglo še dejstvo, da je njegov izida sovpadel s terorističnim napadom na časopisno hišo Charlie Hebdo.

Prijave na aicha.boughazi.92@gmail.com

 

******************************************

 

Študentska založba, Časopis za kritiko znanosti

ČKZ objavil blok o študijah moškosti

naslovka ckz 267Nova, 267. številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo prinaša tematski blok Prvi spol: Kritične študije moških in moškosti; uredila ga je Majda Hrženjak, vsebuje tudi prispevek Žive Humer. Študije moškosti so polje družboslovnega raziskovanja, ki se v Sloveniji šele uveljavlja. Blok Prvi spol prinaša pomembne uvide domačih in tujih avtorjev ter dva prevoda, ki skupaj tvorijo nabor besedil, relevantnih za vsakega proučevalca tega področja.

 

 

 

###################################

Kaj se dogaja? (22. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Reformacija v »slovenskih deželah« 16. stoletja – dr. Nenad Vitorović

Reformacija v »slovenskih deželah« 16. stoletja – dr. Nenad Vitorović

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: sreda, 31. maj 2017 ob 18:00

Kaj je bilo pri reformaciji 16. stoletja tako novega, kaj je odmevalo in osvajalo duha in srca ljudi? Kakšno je bilo novo razumevanje evangelija, vere, milosti, svobode? Kakšna je bila nova podoba Boga?

Kakšno je bilo novo samorazumevanje človeka in v kakšnem smislu je vse to bilo novo? Kako se je ta reformacija širila v »slovenskih deželah« in zakaj se v njih ni obdržala?

Ob 500-letnici reformacije.

 

*************************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Knjižnica tete Rose: Ogled dokumentarnega filma in predavanje »Rekvijem za ameriške sanje«

V sredo, 31. 5. 2017, vas ob 19.00 vabimo v INFOPEKO na ogled dokumentarnega filma Requiem for the American Dream, ki mu bosta sledili kratki predavanji. Dokumentarec prikazuje serijo intervjujev z velikanom ameriške kritične misli Noamom Chomskim, ki razpravlja o tem, kako je koncentracija bogastva in moči med ozko elito razdelila ameriško družbo in povzročila propad ameriškega srednjega razreda.

Chomsky z razlago političnih odločitev, ki so bile sprejete v zadnjih desetletjih, sistematsko pojasni vzroke, ki so nas pripeljali do največje neenakosti do sedaj, hkrati pa predstavi svojo pot aktivizma in politične participacije. Po ogledu filma bosta poznavalca dela in misli Noama Chomskega, Matic Primc in Žiga Vodovnik, podrobneje predstavila njegova ključna dela in politične ideje ter se osredotočila na ekonomsko-politično situacijo v ZDA in po svetu.

Žiga Vodovnikdoktor političnih znanosti, je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo se osredotoča na proučevanje sodobnih političnih teorij in praks, zgodovino političnih idej in družbena gibanja. Žiga Vodovnik, ki je bil v času doktorskega študija raziskovalec na Bostonski univerzi, podoktorski študij je opravljal na Harvardu, nekaj let pa tesno sodeloval z obema velikanoma ameriške kritične misli Howardom Zinnom in Noamom Chomskim.

Matic Primc je dolgoletni preučevalec novih demokratičnih praks s poudarkom na konceptu participatorne družbe na temo katerega je opravil tudi izobraževanje pri Z Media Institute v ZDA, kjer so bili njegovi učitelji Noam Chomsky, Michael Albert in Lydia Sargent. Teoretične koncepte je preizkušal v praksi na več področjih saj je eden izmed ustanovnih članov Mednarodne organizacije za participatorno družbo (IOPS), prav tako pa predlagatelj in strokovni svetovalec pri prvi uvedbi participatornega proračuna v slovenski prostor, kot tudi skozi ustanovni član Iniciative mestni zbor.

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, v letu 2017 organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere, kjer obravnavamo avtorje_ice in njihova dela iz naše knjižnice. Z novim ciklom izobraževanj in predavanj odpiramo prostor informacijam in idejam, o katerih se v javnosti ne govori, saj so onkraj prevladujočega neoliberalnega konsenza, s katerim nas vsakodnevno bombardirajo mediji in izobraževalne institucije. Lokalni skupnosti, zlasti mladim, želimo približati misel in delo pomembnih političnih teoretikov_čark in aktivistov_k ter jih s tem spodbuditi, da bodo izzvali prevladujoči neoliberalni status quo.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

 

***************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Kastrati, angelski glasovi ali padle prikazni (Od zvezdniške popularnosti do prepovedi njihovega nastopanja na glasbenih odrih) – mag. Tatjana Rozman

Kastrati, angelski glasovi ali padle prikazni (Od zvezdniške popularnosti do prepovedi njihovega nastopanja na glasbenih odrih) – mag. Tatjana Rozman

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 01. junij 2017 ob 18:00

Pojoči kastrati so neke vrste posebnost zahodne kulture. Kastracija je na prav poseben način ustvarila glasove, ki so navduševali poslušalce od zgodnjega baroka do prepovedi njihovega petja. Kaj nam pripoveduje pojav kastratov in kako so kot prvi pravi zvezdniki zaznamovali čas zgodnje operne umetnosti? Sprožali so pravo histerijo in ljudje so ob njihovih glasovih padali v trans.

Kaj nam njihova zgodba lahko pove o času njihovega vzpona in padca, kako lahko z njihovo pomočjo razberemo temeljno funkcijo želje in prepoznamo mehanizme, ki določajo estetska merila in okus poslušalcev? Leta 1994 je bil posnet film o slavnem kastratu Farinelliju, ki nam bo z odlomki ponazoril njihovo slavo.

Ključni poudarki teme:

  • Kdo so bili kastrati?
  • Odločilno razmerje med funkcijo človeškega glasu v glasbi in močjo besede, ki jo glas izreka.
  • Poslanstvo opere kot poizkus ustvariti mitsko fantazmo na pragu rojstva meščanske družbe.
  • Razsvetljenstvo in nova estetska merila klasicizma.

Cikel Ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo?.

 

##############################

Kaj se dogaja? (21. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Obeležja smisla – dr. Dean Komel

Obeležja smisla – dr. Dean Komel

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 22. maj 2017 ob 18:00

Gotovo se boste strinjali z avtorjem, da človeškega bivanja nič bolj ne vznemirja kakor prav vprašanje vsebine življenja in njegov namen.

Poglavja v knjigi in tudi naš pogovor se bo dotikal naslednjih vprašanj: smisel humanosti in smiselnosti humanistike; jezik, tako kot je; rop Evrope; nelagodje v kulturi, avtentična eksistenca, 500 let utopije. To so težka vprašanja, toda če ne želimo biti samo poraženci, ampak smo tudi izobraženci, se jih lotevamo. Kakor koli, razumevanje je naš dolg in biti v življenju tudi.

Dr. Dean Komel je profesor sodobne filozofije in filozofije kulture in vodja raziskovalnih dejavnosti na Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko.

Pogovor bo vodila pesnica in esejistka Meta Kušar.

Knjigarna AZIL in Društvo za teoretsko psihoanalizo vas ob izidu nove knjige Aleša BunteA-cogito vabita na pogovor, ki bo v ponedeljek, 22. maja, ob 19. uri, v Knjigarni AZIL.

Z avtorjem se bo pogovarjal Tadej Troha.

Razprava bo tekla o naslovnem konceptu a-cogita in ideji, ki stoji za njegovim nastankom. Avtor bo opredelil specifike svojega pristopa in pojasnil, zakaj se je problematike cogita lotil z gledišča primerjave z na las podobnimi argumenti, ki so nastopali že pri Avguštinu in kasneje Akvinskem. Predvsem pa bo v debati osvetljena sodobna usoda cogita, vprašanje, kaj bi danes sploh pomenilo »misliti« cogito, kakšne pogoje bi morala izpolnjevati tovrstna ponovitev, na kakšne epistemološke pregrade bi trčila. V tem kontekstu bo avtor tudi pojasnil, kako je od »najčistejše filozofske misli« prišel v polje stripovske pornografije.

O Knjigi:

A-cogito je tretja knjiga Aleša Bunte, avtorja del Uničiti nič? in Magnetizem neumnosti. Knjiga sestoji iz dveh glavnih delov. Prvi del je sistematična študija kartezijanskega cogita, drugi del pa predstavlja teorijo grotesknega, ki jo avtor razvije v pregibu foucaultovske biopolitike in pornološke umetnosti, predvsem s ciljem izoblikovanja epistemološkega prijema, ki omogoča pojmovno zajetje perverzije oblastnih strategij. Osnovno povezavo med obema deloma predstavlja dejstvo, da se tudi samega cogita, predvsem Descartesove izpeljave v Meditacijah, drži za Descartesa sicer neznačilna, a bistvena, notranja dimenzija grotesknosti, ki cogito prej kot z barokom povezuje s severno renesanso. Glavna povezavo med obema deloma pa predstavlja sam koncept, a-cogito. Več o knjigi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prireditve v organizaciji Knjigarne Azil podpira Javna agencija za knjigo RS (JAK).

Filozofski inštitut
Institut français de Slovénie
Goethe-Institut Ljubljana

24. maj 2017 ob 10:00 do 26. maj 2017 ob 19:30

Atrij ZRC, Moderna galerija, Kino Šiška, Ziferblat, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenska kinoteka

Filozofski inštitut ZRC SAZU, Institut français de Slovénie in Goethe-Institut Ljubljana organizirajo

MISLITI DRUGAČE / MISLITI DRUGO

Utopije in alternative.

»Misliti drugače/Misliti drugo« je vrsta mednarodnih in multidisciplinarnih srečanj, ki ponuja novo in odprto kartografijo kulturnih prizorišč Ljubljane, zato, da bi omogočila živo in participativno kroženje misli. Med 24. in 26. majem boste lahko prisostvovali razpravam, ki bodo potekale v Atriju ZRC in v Moderni galeriji, vabimo vas k ogledu filmov v Slovenski kinoteki in razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter k obisku koncerta v Kinu Šiška. Namen naših srečanj je predstaviti nove politične modele, umetniške imaginarije in filozofske utopije, predvsem pa spodbuditi k razmišljanju, ki sodobnemu posamezniku odpira nove možnosti za drugačno mišljenje, nove oblike delovanja in ustvarjanja.

Kakšen pomen ima beseda »politika«? Kolikšna je vrednost sanj? In utopije? Ali lahko govorimo o skupnosti žensk? Kolikšna je moč glasbe? To je le nekaj tem, o katerih bomo razpravljali v treh dneh mednarodnih in multidisciplinarnih srečanj.

Partnerji: Moderna Galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje,.Bienale oblikovanja, Festival Druga Godba, Slovenska kinoteka.

Organizirano s podporo Francosko-nemškega kulturnega sklada in v sodelovanju s Slovensko kinoteko, Festivalom Druga Godba, Bienalom oblikovanja in Moderno Galerijo.

Vabljeni!

PROGRAM

 

*****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Od glasbe do zvočnega oblikovanja – Mitja Reichenberg

Od glasbe do zvočnega oblikovanja – Mitja Reichenberg

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: sreda, 24. maj 2017 ob 19:00

Peto srečanje nas bo popeljalo v svet, ki se zapisuje med filmsko-glasbeno umetnost in filmski zvok, ki mu rečemo tudi zvočno oblikovanje. Res je, da je meja včasih zelo tanka, v kar nekaterih primerih skoraj zabrisana, vendar je razmejitev teh dveh glasbeno-zvočnih elementov pomembna. Filmska glasba se namreč zapisuje kot drugačno dojemanje filmske pripovedi v primerjavi z zvočnim delom, ki je namenjen oblikovanju in pojasnjevanju filmske podobe. Poslušali bomo filmske primere enih in drugih vsebin, ob tem pa razložili temeljne lastnosti zvočnega sveta obeh delov filmske umetnosti.

 .
********************************************

 

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Prijazno vabimo v Atrij ZRC na ogled projekcije Fosil češkega umetnika Jakuba Nepraša.

Projekcija je del festivala Svetlobna gverila, ki se letos ukvarja s spominom, njegovim pomenom in vlogo v posameznikovi subjektivni izkušnji ali na širši družbeni ravni.

Na ogled bo do 1. junija, vsak dan od 21.30 do polnoči.

Več podrobnosti o programu na spletni strani festivala.

.

################################

Kaj se dogaja? (20. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

O človeški naravi v kapitalističnem svetu – dr. Dušan Rutar

O človeški naravi v kapitalističnem svetu – dr. Dušan Rutar

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: ponedeljek, 15. maj 2017 ob 18:00

Predavatelj bo spregovoril o filozofskem paradoksu, ki ga je razvil David Hume.
V okviru cikla Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo.
********************************************
Fotografija osebe Iskra.
********************************************

Mahler, Debussy, Ravel in Sibelius – dr. Mitja Reichenberg

Mahler, Debussy, Ravel in Sibelius – dr. Mitja Reichenberg

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 18. maj 2017 ob 18:00

 

Ob prelomu 19. in 20. stoletja je simfonična glasba doživela precej sprememb. Skladatelji tokratnega srečanja so rojeni okoli leta 1860, povezujejo pa Avstrijo, Francijo in Finsko.

Gustav Mahler (1860–1911) je bil neoklasicist, eden največjih zadnjih simfonikov, Claude Debussy (1862-1918) in Maurice Ravel (1875-1937) sta bila predstavnika francoskega impresionizma, ki je segel vse do najsodobnejših glasbenih stilov ter Jan Sibelius (1865-1957), ki je ponesel razumevanje finske glasbene govorice daleč preko meja svoje domovine. Dejstvo je, da je njihova glasba močno oblikovala celoten glasbeni razvoj v 20. stoletju, mnoga njihova dela pa predstavljajo železni repertoar največjih simfoničnih orkestrov in solistov po vsem svetu.

Cikel Diskretni šarm komponistov.

 

######################################

Kaj se dogaja? (19. teden)

8. maj 2017 ob 13:00, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Ali so ljudje povsod po svetu enako zavzeti za prostovoljstvo? Zakaj s(m)o na vzhodu in jugu Evrope do prostovoljstva nekoliko sumničavi? Kam se uvršča Slovenija in katere skupine prebivalcev prevladujejo med prostovoljci? Zakaj prostovoljstvo nikoli ni povsem altruistično dejanje, temveč se tudi splača?O vsem tem – pa tudi o prostovoljstvu pod etnološkim in antropološkim drobnogledom – bo tekla beseda na okrogli mizi z naslovom Prostovoljstvo med altruizmom in egoizmom: Zakaj se splača pomagati, ki bo v ponedeljek 8. maja v Atriju ZRC.

Sodelujoči:

Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja za program na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Tanja Kek, svetovalna služba Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana

Mojca Pungerčar, dijakinja Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana

Neja Šmid, Zavod BOB

Nevenka Alja Gladek, koordinatorica programskih aktivnosti na Slovenska filantropija

Dan Podjed, raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Povezovalka: Agata Tomažič, ZRC SAZU

 

****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Kinodvorana, film in televizija – mag. Marko Ogris

Kinodvorana, film in televizija – mag. Marko Ogris

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 08. maj 2017 ob 17:30

Kako in zakaj v dobi razpršene pozornosti, ko za osredotočeno branje leposlovja in humanistike pogosto zmanjka časa, prav kinodvorana ostaja eno redkih pribežališč za kontemplacijo subtilnejših detajlov sveta in življenja?
Kateri filmi druge polovice 20. stoletja nam nujno pridejo na misel, ko danes skušamo opisati svoje videnje tega obdobja? In navsezadnje, v kakšnem razmerju sta film in filozofija?

 

*****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Specifika ruskega kulturnega razvoja – dr. Miha Javornik

Specifika ruskega kulturnega razvoja – dr. Miha Javornik

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka:ponedeljek, 08. maj 2017 ob 18:00

 

Kako se je oblikovala ruska nacionalna in kulturna identiteta od sprejema krščanstva v 10. stoletju ter kako se je posledično prelamljala v številnih umetno zamišljenih posegih v naravni kulturni razvoj? V čem bi lahko bila specifika ruske duše?
V razmisleku bo predavatelj spregovoril o tem, kaj naj bi opredeljevalo pojem ruskosti oz. t. i. slovanske duše. Če in ko govorimo o ruskosti, moramo vedeti, da gre za stalnico, ki vsakič znova priča o tem, kako je predstava o ruski nacionalni identiteti ostajala enaka, kljub spremembam, ki jih je ruska kultura doživljala v stoletjih: ruskost bistveno opredeljuje razmerje med slavjanofilstvom in zahodnjaštvom. To je znak nihanja ruske duše, ki je vseskozi razpeta med azijske in evropske kulturne vrednote, in to se ponavlja vse od sprejema krščanstva v Kijevski Rusiji do prelomov v času zmede (smuta) po smrti Ivana Groznega, preko evropeizacije Petra Velikega do Sovjetske zveze, za katero se zdi, da je edino logična in pričakovana ruska nacionalna in kulturna tvorba.

 

******************************************

 

Inštitut Nove Revije

V okviru tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost

Vas vabimo na predavanje in diskusijo
Adama Świeżyńskega
An Uninvited Guest – Humanities in Poland after 1990
Nepovabljeni gost – Humanistika na Poljskem po letu 1990

Predavanje in diskusija bosta potekala v angleščini s priložnostnim prevajanjem v slovenščino.
Razpravo bo vodil dr. Dean Komel.
Tematska razprava bo
v torek, 9. maja 2017, ob 18. uri,
v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

>PODROBNO

 

****************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Zen v vsakdanjem življenju – Ryushin P. Haller Roshi

Zen v vsakdanjem življenju – Ryushin P. Haller Roshi

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: torek, 09. maj 2017 ob 19:30

Že četrto leto zapored nas bo obiskal dolgoletni opat zen centra San Francisco Ryushin P. Haller Roshi.

Ponovno bomo lahko sodelovali pri njegovem predavanju ne le z vprašanji, ampak se bomo lahko tudi aktivno vključili v interaktivne vsebine, ki jih bo predstavil.

Predavanje se bo odvijalo en dan pred sesshinom, intenzivnim meditacijskim umikom v tišini, ki ga bo Ruyishin vodil v Sloveniji med 9. in 12. majem.

Organizira ljubljanski Zen center Srce tišine.

Simultan prevod.

 

****************************************

 

Fotografija osebe Iskra.

 

****************************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Ogled dokumentarnega filma “I fight, therefore I am” z diskusijo

Knjižnica tete Rose te vabi v sredo, 10. 5. 2017, ob 18.00 v prostore INFOPEKE na ogled dokumentarnega filma »I fight, therefore I am«.

»The only way to save yourself is to fighting saving others«. Stavek Nikosa Kazantzakisa odlično povzame Yiannisov Yuluntasov dokumentarni film »I fight, therefore I am«, ki prikazuje realno stanje Grčije v krizi. Dokumentarec govori o odporu in alternativnih rešitvah, ki se oblikujejo v Grčiji in tudi Španiji. S primeri iz različnih mest, tudi z otoka Krete, Yuluntas prikaže različne oblik upora, ki so posledica specifičnega okolja znotraj memorandumov, gospodarskih sporazumov in vsesplošnega zatiranja s strani kapitalističnega razvojnega modela.

Po ogledu dokumentarnega filma bo sledila diskusija v angleščini z aktivistko in EVS prostovoljko Sofio Papatsimpa.

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, v letu 2017 organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere, kjer obravnavamo avtorje_ice in njihova dela iz naše knjižnice. Z novim ciklom izobraževanj in predavanj odpiramo prostor informacijam in idejam, o katerih se v javnosti ne govori, saj so onkraj prevladujočega neoliberalnega konsenza, s katerim nas vsakodnevno bombardirajo mediji in izobraževalne institucije. Lokalni skupnosti, zlasti mladim, želimo približati misel in delo pomembnih političnih teoretikov_čark in aktivistov_k ter jih s tem spodbuditi, da bodo izzvali prevladujoči neoliberalni status quo.

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=59942

***************************************

Mestna knjižnica Ljubljana

Mojster Osho in budizem – Elena Jenček

Mojster Osho in budizem – Elena Jenček

Prizorišče: Knjižnica Fužine

Datum dogodka: sreda, 10. maj 2017 ob 19:30

Osho je v svojih govorih največkrat omenjal budizem tudi zato, ker je bil prepričan, da je zen budizem edina religija prihodnosti. Na predavanju se bomo poleg osnov budizma dotaknili tudi velikega budističnega praznika luči, ki je poznan pod imenom Vesak.
Budisti ga po celem svetu  praznujejo ob polni luni v maju in kot njihov največji praznik je omenjen tudi v OZN.

**************************************

 

ZRC SAZU

Inštitut za arheologijo

11. maj 2017 ob 8:30 do 16:00

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana
Znanstveno srečanje
DOLGOROČNE SPREMEMBE
OKOLJA 2017
Maja Andrič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1001 Ljubljana
maja.andric@zrc-sazu.si
tel.: (01) 47 06 434, 051 637 344

Vljudno vabljeni, da se nam 11. maja 2017 pridružite v Ljubljani.

Program srečanja | Izvlečki | Avtorji izvlečkov

 

****************************************

 

Yehuda Bauer

 

ZRC SAZU vas v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti vabi na predavanje prof. Yehude Bauerja, svetovno znanega strokovnjaka za zgodovino holokavsta in z njim povezane politike preteklosti.

Prof. Bauer je skupaj s svojimi starši rodno Češko zapustil na dan nemške okupacije. Podobno kot mnoge druge judovske družine iz tega dela Srednje Evrope so se v Palestino umaknili dobesedno v zadnjem trenutku.  

Za zgodovino ga je navdušil njegov srednješolski učitelj, ki mu je po maturi pomagal tudi pri iskanju možnosti za študij  v  tujini. Na koncu sta se odločila za ponudbo Univerze v Cardiffu, kjer je – razen v času arabsko‑izraelske vojne – ostal vse do diplome. Študij je nadaljeval na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, kjer je 1960 tudi doktoriral. V polstoletni predavateljski in raziskovalni karieri je bil gostujoči profesor na različnih evropskih in severnoameriških univerzah (Yale, Braddis, Clark …), vmes pa je na domači univerzi ustanovil revijo za študije genocida in holokavsta (Holocaust and Genocide Studies). Od začetka devetdesetih dela tudi kot raziskovalec centra Yad Vashem, kjer je od vsega začetka tudi član uredništva Enciklopedije holokavsta (Encyclopaedia of the Holocaust). Prvi zvezek enciklopedije  je izšel leta 1990.

Za svoje delo je konec devetdesetih let prejel eno najvišjih izraelskih nagrad za življenjsko delo, t. i. nagrado Izraela,  2001 pa je postal član Izraelske akademije znanosti in humanističnih ved. Prof. Bauer je tudi eden od soustanoviteljev mednarodne zveze za preučevanje holokavsta, katere članica je tudi Slovenija.

Med njegovimi deli kaže še posebej izpostaviti knjige A History of the Holocaust (1984), Jews for Sale? (1994) in Rethinking the Holocaust (2001).

V svojem predavanju se bo osredotočil na aktualne (re)interpretacije holokavsta na Poljskem, v Ukrajini in na Madžarskem. Poleg analize posameznih revizionističnih intervencij bo načel tudi vprašanje sodelovanja lokalnega prebivalstva z nemškimi okupacijskimi silami pri izvedbi “končne rešitve” oz. analiziral posamezne politike preteklosti v vzhodni in srednji Evropi.

Predavanje bo potekalo 11. maja ob 11.uri, v Dvorani SAZU, Novi trg 3/1. Vabljeni!

 

**************************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Quo vadis Evropa? – dr. Igor Bahovec, dr. Bojan Žalec in dr. Zvone Štrubelj

Quo vadis Evropa? – dr. Igor Bahovec, dr. Bojan Žalec in dr. Zvone Štrubelj

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 11. maj 2017 ob 18:00

O tem, kaj Evropo povezuje, o spravi po 2. svetovni vojni, o vrednotah in temeljnih pravicah, o viziji EU in o tem, kako v vsej različnosti delovati skupaj, bodo razpravljali gostje pogovornega večera. S pismom bo sodeloval tudi dr. Zvone Štrubelj iz Bruslja.
V sodelovanju z gibanjem Svetovni etos Slovenija.
#######################################

Kaj se dogaja? (18. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Glasba, užitek ali simptom – mag. Tatjana Rozman

Glasba, užitek ali simptom – mag. Tatjana Rozman

Prizorišče: Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 04. maj 2017 ob 18:00

Glasba s svojo socialno funkcijo močno zaznamuje sodobno kulturo, ki v sistemu množične blagovne produkcije deluje kot fetiš, ki se dviga nad banalnostjo vsakdanjega utripa. Ali lahko razmišljamo o glasbi kot o posebni umetniški zvrsti, ki s svojo abstraktno formo zapolni vrzel, ki jo ustvarja praznina odtujitvenega procesa.
Cikel Ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo?.

 

*************************************

 

Študentsko sociološko društvo Sociopatija

 

###########################

Kaj se dogaja? (17. teden)

Mestna knjižnica Ljubljana

Duh kapitalizma in oblike življenja – dr. Dušan Rutar

Datum dogodka: ponedeljek, 24. april 2017 ob 18:00

Tokrat bo predavatelj govoril o povezavah med religijo in ekonomijo.
V okviru cikla Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo.
 
 

**********************************

 

FILOZOFSKA FAKULTETA UMB

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete
vljudno vabi na predavanje dr. Mace Jogan z naslovom

KATOLIŠKA CERKEV IN DRUŽBENO ZLO

Predavanje bo v torek, 25. 4. 2017, od 9.30 do 11.00

v predavalnici 0.2/FF.

Dr. Maca Jogan je zaslužna profesorica na ljubljanski univerzi, prejemnica več državnih priznanj in častna članica Slovenskega sociološkega društva. Kot sociologinja se je najbolj odmevno ukvarjala s sociologijo spolov ter obravnavo delovanja katoliške cerkve na Slovenskem. Predstavila bo svojo pred kratkim izdano znanstveno monografijo, v kateri razkriva nekatere ključne značilnosti prizadevanj Katoliške cerkve za ohranitev »naravnega reda« in »prave morale« v slovenski družbi, kamor sodi tudi neprekinjen cerkveni boj zoper raznovrstno družbeno »zlo«. Spoznavanje teh značilnosti po mnenju avtorice prispeva k zmanjševanju optimističnih pričakovanj o možnostih hitrega odpravljanja razkrojevalnih dejavnikov družbene skupnosti, ki jih ohranja in širi KC, ter s tem tudi k hitrejšemu prepoznavanju očitnih znakov usmerjanja družbenega razvoja po vzorcu »fevdalne modernizacije«.

Več o avtorici in njenem delu lahko izveste v nedavnem intervjuju na prvem programu TV SLO. Knjigo si lahko tudi brezplačno naložite.

 

************************************

 

Inštitut Nove Revije

V okviru tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost

Vas vabimo na razpravo

Ruska revolucija:
dogodek, zgodovina, posledice, vplivi.

Na razpravi bodo sodelovali:
ddr. Igor Grdina,
dr. Stane Granda,
dr. Dean Komel,
Tomaž Ivešić, mag.
Razpravo bo vodil dr. Aleš Maver.
Tematska razprava bo
v torek, 25. aprila 2017, ob 18. uri,
v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Več: http://institut-nr.si/wp-content/uploads/2017/04/Ruska-revolucija.pdf

 

##################################

Kaj se dogaja? (16. teden)

DOGODKI:

http://2017.nocknjige.si/dogodki/

 

***********************************

 

Mestna knjižnica Ljubljana

Poti filmske glasbe do poslušalca – Mitja Reichenberg

Poti filmske glasbe do poslušalca – Mitja Reichenberg

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: torek, 18. april 2017 ob 20:00

Četrto srečanje bo pokazalo predvsem na percepcijo glasbe in neposredno na vlogo filmskega zvoka kot celote. Oba fenomena sta namreč tesno povezana z razumevanjem in interpretiranjem filmske podobe do te mere, da se lahko tudi sama filmska zgodba spremeni ali ob tem pridobi drugačno poanto ob drugačnem zvočnem oblikovanju.

Filmski zvok se spremeni v nevidnega pripovedovalca, ki s svojo neposrednostjo vpliva na konkretno filmsko podobo in celo na podobo celotnega filmskega žanra. Ker je glasba ob zvoku še dodaten element, s katerim se oblikuje doživljanje filma, je potrebno razumeti, kaj poslušamo in morda predvsem – kako to razumemo.
**************************************

ZRC SAZU

Shod za znanost

Vabimo Vas, da s svojim podpisom podprete slovenski del globalnega pohoda za znanost (www.marchforscience.com), ki bo potekal v Ljubljani, 19. aprila, od 14.30 naprej. Na Shodu za znanost, kot smo ga poimenovali, bomo v sklopu mednarodne manifestacije opozorili na omejevanje avtonomije raziskovalne dejavnosti ter Vlado RS, Državni zbor in Državni svet javno opozorili na to, da

  • se pogoji in okoliščine za raziskovalno delo na raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah v Sloveniji zadnjih pet let vztrajno slabšajo,
  • da so zanemarjeni, okrnjeni ali močno podhranjeni vsi vidiki raziskovanja: od pomlajevanja raziskovalnih skupin preko vlaganj v raziskovalno infrastrukturo do preživetja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev ter
  • da poleg zmanjšanega financiranja razvoj znanosti hromita tudi naraščajoči antiintelektualizem in zastarela zakonodaja, ki se ni spremenila že več kot dve desetletji.

Skratka, Vlado RS, Državni zbor in Državni svet bomo javno nagovorili, naj poveča obseg in način financiranja raziskovalne dejavnosti.

V okviru tega do leta 2020 pričakujemo postopni dvig javnoproračunskih sredstev na 1 % bruto nacionalnega proizvoda. Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča MIZŠ, je treba nemudoma zagotoviti reden, predvidljiv in transparenten način stabilnega financiranja.

Poleg tega bomo zahtevali, da Vlada RS naredi vse za prepotrebno in usklajeno spremembo zakonodaje.

Namesto »zakonodajnih izhodišč« potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočala, podpirala, spodbujala in ne le administrativno regulirala raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Poleg tega zakon ne sme ločevati med inštituti in univerzami.

Pri zbiranju podpisov smo se zgledovali pri avstrijskih, nemških in nizozemskih kolegicah in kolegih. Sistem, ki so ga ubrali na Dunaju, si lahko ogledate na Science March Vienna (http://www.sciencemarchvienna.at/en/vienna-march-for-science/)

Organizacijski odbor predstavnikov iz naslednjih ustanov po abecednem redu:

Geološki zavod Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

 

********************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Beremo Davida Harveya in Mike Davisa

»Kozmopolitstvo in geografije svobode« ter »Planet slumov«

Knjižnica tete Rose

Knjižnica tete Rose te vabi na skupno branje ob obeležitvi dogodka “Noč knjige”, ki bo potekalo v petek, 21. 4. 2017, ko bomo s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih INFOPEKE predstavili knjigi dveh znanih avtorjev – knjigo »Kozmopolitstvo in geografije svobode« marksističnega geografa David Harveya ter knjigo »Planet slumov« političnega aktivista Mike Davisa. Oba avtorja v delih problematizirata utopičnost neoliberalizma in njegove prakse, ki so pod nadzorom mednarodnih institucij povzročile še večje neenakosti v tako imenovanem “tretjem svetu”.

»Povsod, kjer se je zgodila neoliberalizacija (od Združenih držav Amerike do Mehike, Rusije, Južne Afrike, Indije in sedaj celo Kitajske, ki je nominalno sicer “socialistična”), se je razbohotila družbena neenakost. Neoliberalizacija je za multinacionalna podjetja in za elito miljarderskih podjetnikov in vlagateljev ustvarila raven svet, za vse ostale pa grobega , robatega in nevarnega.« (David Harvey, Kozmopolitstvo in geografije svobode)

»Mesta prihodnosti torej niso iz stekla in jekla, kakor so napovedovali urbanisti prejšnjih generacij, temveč so sezidana iz nežgane opeke, slame, reciklirane plastike, cementnih zidakov in odpadnega lesa. Namesto mest svetlobe, ki se dvigajo k nebu, so velik del urbanega sveta v 21. stoletju stika v umazaniji, obdani z nesnago, iztrebki in blatom. Milijarde mestnih prebivalcev, ki živijo v postmodernih slumih, se lahko samo z zavistjo ozirajo na razvaline trdnih hiš iz blata v neolitskem mestu Çatal Höyük v Anatoliji, ki so jih bili postavili na začetku mestnega življenja pred devet tisoč leti.« (Mike Davis, Planet slumov)

Noč knjige 2017 je vseslovenska akcija, s katero se obeležuje svetovni dan knjige. Namen dogodka je promocija knjige in branja, dogodek poteka pod pokroviteljstvom Unesca Slovenija.

Vljudno vabljen_a! Naj živi knjiga! Naj živimo bralci_ke!

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=59846

 

###############################